Josef Bryks

Projekt Josef Bryks

Naše škola se zapojila se svým projektem „Josef Bryks, neobyčejný příběh s tragickým koncem“ do dotačního programu MŠMT „Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016“. Během projektových aktivit se žáci seznámí s neuvěřitelným příběhem československého letce Josefa Brykse, který strávil celkem 13 let ve vězeních dvou totalitních režimů, nacistického a komunistického. Oběma totalitním režimům Josef Bryks vzdoroval a bojoval proti nim soustavnými útěky z vězení, jako účastník druhého zahraničního odboje nebo podporovatel polského odboje při jednom ze svých útěků. Josef Bryks nakonec zemřel jako vězeň komunistického režimu v táboře v Jáchymově.

Josef Bryks 1
Josef Bryks 2
Logo Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016.