Zápis do první třídy 2017/2018

Vážení rodiče,

ZÁPIS

dětí do první třídy ZŠ a MŠ BRNO, HUSOVA 17 školní rok 2017/2018

se bude konat v budově školy 1. stupně RAŠÍNOVA 3 ve dnech:

 

3. 4. 2017

(pondělí) od 14:00 hod. do 18:00 hod.

4. 4. 2017

(úterý) od 14:00 hod. do 18:00 hod.

CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ?

třídy se snažíme naplňovat maximálně do počtu 25 žáků,

anglický jazyk vyučujeme už od 1. ročníku,

druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. ročníku,

moderní speciální učebny:

 • jazyková učebna
 • studovna
 • informatika
 • učebna FY+CH
 • školní dílny
 • cvičná kuchyňka

nabízíme odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky mimořádně nadané,

máme školní poradenské pracoviště v čele se školním psychologem a speciálním pedagogem,

při vyučování uplatňujeme ve všech třídách daltonské prvky,

spolupracujeme se zahraničními partnerskými školami v Německu a Polsku,

úspěšně zapojujeme žáky do mezinárodních projektů (eTwinning aj.),

jako fakultní škola spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity,

nabízíme pestrou paletu volnočasových aktivit:

 • angličtina, francouzština, němčina, italština
 • věda hrou
 • logika
 • náboženství
 • keramika
 • dramatická výchova
 • florbal, házená, míčové hry, gymnastika, aerobic, latinsko–americké tance
 • deskové hry
 • freestyle fotbal
 • hip-hop
 • pěvecký sbor

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme na ukázku výuky dne

9. 3. 2017 od 8:00 hod. do 9:40 hod.

Od 9:45 hod. bude připravena beseda pro rodiče v místnosti č. 17.

UPOZORNĚNÍ!

K zápisu je nutné mít žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 

– viz elektronická žádost, kterou získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz

(datum otevření registrace bude upřesněno), dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2016/2017.

Od 1. 3. 2017 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online rezervačním systému.

www.zshusovabrno.cz

telefon: 542 213 948


Zapis-2017-18

zde pdf ke stažení.

Facebook - komentáře