Bezpečné cesty do školy

Vážení rodiče,

během příštího týdne se žáci celé ZŠ a MŠ Husova zúčastní dotazníkového šetření Bezpečné cesty do školy, projektu, který podporuje Magistrát města Brna. Cílem projektu Bezpečné cesty do školy je vytvořit podmínky pro zklidnění dopravy v okolí naší školy. V šetření budou vyznačovat nebezpečná místa, kterými prochází cestou do školy. To vše proběhne jak v počítačové učebně v okrajových hodinách vyučování (4. – 9. ročníky), tak i v písemné podobě (1. – 3. ročníky). O dalších výsledcích šetření Vás budeme brzy informovat.

Vaše ZŠ a MŠ Husova