Zápisy 2016/2017

Úterý 24. leden 2016

Vedoucí: Pája a Eva

 • Příprava na Valentýnský den. Plakáty, srdíčka, krabice.

Funkce do příštího setkání:

 • vedoucí: Pája a Eva
 • nástěnkáři: Kája a Dan

Úterý 10. leden 2016

Vedoucí: Pája a Eva (Maky a Pepa nepřítomni kvůli nemoci)

 • Setkání s panem ředitelem.
  • Bezpečná cesta do školy – projekt představil pan ředitel
  • Zákaz telefonů v době vyučování? Zeptat se ve třídě na pro a proti.
   • Zkušební týden bez telefonů – návrh projektového týdne
  • Přezouvání se ve škole – návleky – je možné přijít do školy a nepřezouvat se, možnosti.
  • Zvířecí den po třídách.
  • Skříňky – barvy, přemalování.
  • Výzdoba školy – jde to udělat veseleji?
  • Barva chodeb – relaxační koutky – sedací vak na chodby
  • Obědy – změna obědů na zdravější
  • Školní bufet – automat, automat na kartu
 • Plánování Valentýnského dnu. Příští 2 setkání se budou vystřihovat srdíčka a dělat plakáty. Mohla by být diskotéka. Kde? Chodba naší školy?
 • Výměnný koutek, něco dáš, něco odložíš.
 • Den filmu, který je zrovna v kinech.
 • Rekapitulace Barevného dne
 • Pyžamový den přesunut na duben – určit pravidla

Funkce do příštího setkání:

 • vedoucí: Pepa a Maky
 • nástěnkáři:  Kája a Dan
 • zapisovatel: Adéla
 • článek o barevném dnu: David a Lucka

Úterý 13. prosinec 2016

Vedoucí: Katka a Kristýna

 • Na schůzi jsme ještě řešili poslední instrukce k barevnému dni. Žáci se ptali, jestli můžou mít čepice. Dohodli jsme se, že si je vezmou pouze na focení.
 • Byla zamítnuto občerstvení na akademii.
 • Do příště je třeba sepsat otázky pro pana ředitele. Na starosti to má Dymo a Johanka.
 • Rekapitulovali jsme uplynulé pololetí. Jak se nám spolu spolupracuje a jestli se navzájem respektujeme. Spoluprací hodnotíme pozitivně, jen občas se neberou názory těch mladších. Občas někdo vyrušuje, když se něco řeší. K projektům byly připomínky:
  • 1. Plánovat dříve.
  • 2. Udělat si plán na celý půlrok dopředu.
  • 3. Více se snažit motivovat třídy.
 • Oživili jsme si pár nových a starých pravidel:
  • 1. Mluví jen jeden.
  • 2. Při schůzi má každý schovaný telefon.
  • 3. Aktivní zapojení do schůze.
  • 4. Každý názor se počítá.

Funkce do příštího setkání:

 • vedoucí: Pepa a Maky
 • nástěnkáři: Kája a Dan
 • zapisovatel: Míla
 • článek o barevném dnu: David a Lucka
 • otázky pro ředitele: Johanka a Dymo

Úterý 29. listopad 2016

Vedoucí: Verča a Míla

 • Barevný den – 16.12.2016
 • Každá třída si sama zvolí barvu (Maximálně 2 barvy)
                        Bodování – stejné jako u Halloweenského dnu
                                         25 pro třídu
                                         5 pro třídního učitele
                                         5 za vzhled třídy
 • Plakáty mají na starosti Dan a Kája.
 • Uniformy – návrh byl zamítnut
 • Adventní kalendář pro celou školu – návrh byl z důvodu nedostatku času na přípravy
  zamítnut ale možná bude něco podobného příští rok.
 • Přepážky mezi pisoáry – návrh byl podpořen. V nejbližší době se návrh dostane k panu řediteli.
 • Něco sladkého v pondělí – V pondělí nejsou sladké věci, protože většina dětí má sladké jídlo z neděle když třeba pekli rodiče.

Funkce do příštího setkání:

 • Fotograf : Aďa T.
 • Nástěnkáři : David T. a Lucie Č.
 • Vedoucí příští schůze : Hana T. a Kateřina K.
 • Zapisovatel : Johanka F.

Úterý 15. listopad 2016

Vedoucí: Dan a Kája

 • zhodnocení závazků na začátku ŽP a dnes po čtvrtletí
 • návrhy dnů:
  • Prezidentský den
  • Barevný den – bude se realizovat na začátku prosince
  • Pyžamový den – bude se realizovat na jaře
  • Evropský den

Na příště:

 • Barevný den
 • výstup na Akademii?

Funkce do příštího setkání:

 • vedoucí: Míla a Verča
 • článek o Halloweenu: Pepa a Maky
 • zapisovatel: Sam

Úterý 1. listopad 2016

Vedoucí: Johča a Sam

 • Hodnocení Halloweenského dnu
  • co bychom mohli příště zlepšit
   • začít plánovat s předstihem
   • lepší komunikace mezi třídním učitelem a třídou
  • reflexe
  • zpětná vazba
 • projekt „Čistá Husovka“
  • začátek 7. 11. 2016
  • body se budou strhávat z průběžného bodování každé třídy
  • 2 měsíčně kontrola do konce školního roku
  • Kontroloři: p. ředitel, pí. zástupkyně
  • neuklizená třída -2 body
  • pravidla visí na nástěnce
 • říct žákům, ať nechodí do jiného patra pokud to není nutné

Na příště:

 • zeptat se ostatních žáků na výzdoby třídy
 • třídění odpadu ve třídách
  • v každé třídě budou dvě krabice na papír a na plast

Funkce do příštího setkání:

 • vedoucí: Dan a Kája

Úterý 18. říjen 2016

Vedoucí: Simča a Dymo

Úterý 11. říjen 2016

Vedoucí: Eva a Pája

 • V úterý byla schůze žákovského parlamentu. Nebyla tak dlouhá jako obvykle, protože se toho neprobíralo tak moc. Co jsme se zde však dozvěděli, je nový kód k Edmoodu žákovského parlamentu. Díky tomu se mohou všichni, co patří do žákovského parlamentu domlouvat na různých projektech, případně se zde mohou dozvědět, kdy bude další schůze. Také jsme na schůzi  všichni dostali dvě smlouvy jedna se týkala dohody mezi třídou a parlamentem, a ta druhá je dohoda mezi ředitelem školy a parlamentem. Náš parlament toho dozajista dokáže ještě hodně 🙂  Nejvíce toho však dokáže, když bude pracovat jako sehraný tým. To bude prozatím vše. I nadále vás budeme informovat, co se v žákovském parlamentu děje.