Adaptační pobyty pro žáky 5. a 6. ročníku

Adaptační pobyty pro žáky 5. a 6. ročníku (s třídními učiteli a školní psycholožkou)
5. A,B,C: 13. – 15. 9. 2017 (Tři Studně)
6. A: 11. – 13. 9. 2017 (Křižanov)
6. B: 13. – 15. 9. 2017 (Křižanov)