Na cestě k inovativní škole

Projekt v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Cílem projektu je realizace 11 vzdělávacích mobilit pedagogů naší školy. Pedagogové absolvují metodické kurzy pro učitele anglického jazyka a přírodovědných předmětů, a kurzy pro výuku metodou CLIL ve Velké Británii. Poznatky, které načerpají během vzdělávacích kurzů v zahraničí, potom uplatní ve své každodenní praxi.

Trvání projektu: 20. 12. 2017 – 19. 12. 2019

Maximální výše přiděleného grantu: 27 287,- EUR