Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt Statutárního města Brna v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je intenzivní plošná podpora předškolního vzdělávání na území města Brna a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol. Do projektu bude zapojeno všech 137 mateřských škol, které zřizuje město Brno nebo jeho městské části.

Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Realizované aktivity v naší MŠ Jánská 22:

  • školní asistent (10 hod./týden)
  • další vzdělávání pracovníků MŠ (Feursteinova metoda instrumentálního obohacování, posilování kompetencí pracovníků MŠ v oblasti včasné detekce rizikových signálů v chování dětí, logopedická prevence aj.)