Skutečně zdravá škola

Naše škola se zaregistrovala do programu Skutečně zdravá škola (více informací zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/nase-vize). Rádi bychom touto cestou zlepšili náš stravovací systém. Počínaje změnou produktů v nápojových automatech přes úplně nový koncept výuky týkající se zdravého životního stylu. Naší vizí do budoucna je hlavně změna kvality jídla podávaného ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že jídlo se k nám dováží, bude tento bod jedním z nejtěžších. Věříme ale, že se nám podaří naši vizi naplnit.

Na těchto stránkách: http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/zakladni-skola-a-materska-skola-brno-husova-17-prispevkova-organizace, v sekci „Postup v programu“, můžete sledovat, jak se nám daří. Budeme rádi, když se do naší iniciativy zapojí i rodiče našich žáků. Pokud někdo bude mít zájem, nechť se ozve na email: pavla.kremserova@zshusovabrno.cz.