PF 2018

Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.
– Antoine de Saint-Exupéry

ŠŤASTNÝ, KRÁSNÝ A NAPLŇUJÍCÍ ROK 2018 PŘEJÍ VŠICHNI Z HUSOVKY