„Popcorn party“ ve školní družině

V úterý 23.1. jsme pro žáky uspořádali v naší tělocvičně „popcorn párty“. Za splněné disciplíny byli soutěžící odměněni slanou odměnou – poprcornem.