Česká a brněnská emigrace a exil v letech 1914-1989

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018“. Cílem projektu je srozumitelným způsobem přiblížit žákům problematiku emigrace a exilu v osudových okamžicích 20. století na základě života vybraných osob, zejména Brňanů. Emigranti odešli nebo museli odejít ve čtyřech hlavních vlnách (v době 1. světové nebo 2. světové války, či v období po roce 1948 a 1968). Mnozí z nich se zapojili do 1., 2. nebo 3. odboje. Žáci si uvědomí pojmy hrdinství, čest, spravedlnost. Projekt se bude také věnovat tématu holocaustu nebo odsunu Němců z Brna. Žáci během projektových aktivit poznají rozdíly mezi demokratickou společností a totalitním komunistickým a nacistickým státem. Pochopí evropské a světové historické souvislosti. Projekt má vést žáky k empatii, solidaritě, náboženské a rasové toleranci a kritickému myšlení.

Trvání projektu: 1. 4. – 31. 12. 2018

Celkový rozpočet projektu: 492 330,- Kč