Projekt „Hospodářská zvířata“

Ve II. A se uskutečnil projekt na téma „Hospodářská zvířata.“ Třídní učitelka ve spolupráci s posluchačkami 4. ročníku PdF MU připravila zábavné vyučování, kde si děti osvojily stávající i nově nabyté vědomosti o zvířatech. Podívejte se, jak se zaujetím děti pracovaly.