KaPoDaV

KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj. Realizátorem Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Naše škola je partnerem projektu.

Plánované aktivity:

  • Pobytový výukový program Život v kostce (5 dnů, 9. A) – rozvoj finanční gramotnosti, udržitelný rozvoj, strategické a kritické myšlení a další „měkké kompetence“
  • Extra třída (7. A) – žáci mají za úkol vymyslet a zrealizovat nápad, který prospěje lidem v jejich obci a okolí
  • Badatelství s Terezou – Globe – žáci se učí kreativně přistupovat k problémům, stanovovat hypotézy a hledat řešení; program pracuje s badatelsky orientovaným vyučováním
  • Finančně gramotná škola – pedagogové školy zavádí finanční gramotnost do výuky, organizují např. projektový tematický den k finanční gramotnosti