Šablony II

Projekt Šablony II

Projekt Šablony II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010403) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Celkové náklady projektu: 1 975 000,- Kč

Realizované aktivity:

Mateřská škola

 • školní asistent (personální podpora MŠ)
 • další vzdělávání pracovníků MŠ (polytechnická výchova)
 • projektový den ve škole
 • projektový den mimo školu

Základní škola

  • školní psycholog (personální podpora ZŠ)
  • Školní asistent (personální podpora ZŠ)
 • badatelský klub pro žáky ZŠ
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků (cizí jazyky)
 • školní projekt
 • využití ICT ve vzdělávání ZŠ (64 hodin/64 týdnů)