Šablony II

Projekt Šablony II

Projekt Šablony II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010403) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Celkové náklady projektu: 1 975 000,- Kč

Realizované aktivity:

Mateřská škola

  • školní asistent (personální podpora MŠ)
  • další vzdělávání pracovníků MŠ (polytechnická výchova)
  • projektový den ve škole
  • projektový den mimo školu

Základní škola

    • školní psycholog (personální podpora ZŠ)
    • Školní asistent (personální podpora ZŠ)
  • badatelský klub pro žáky ZŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (cizí jazyky)
  • školní projekt
  • využití ICT ve vzdělávání ZŠ (64 hodin/64 týdnů)