Stávka učitelů 6.11.2019

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 zůstane naše škola s ohledem na jednodenní protestní stávku, do které vstupují pracovníci naší školy, zavřena. Výuka ani ostatní činnosti, které běžně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, včetně školní družiny, nebudou probíhat. Vstup do budovy nebude žákům školy umožněn. Obědy jsou tímto odhlášeny. Budova Husova 17 (5. – 9. ročník) bude v provozu.

Současná vláda nám jinou možnost nedala. Stále jsme trpělivě vyjednávali a domnívali se, že vláda, která má řídit tento stát, musí mít eminentní zájem zlepšit situaci ve školství a že dá tomuto rezortu dostatek finančních prostředků. Opak je pravdou.
Stávkou 6. 11. 2019 vzkazujeme vládě, že situace je kritická.

Vás, vážení rodiče, žádáme o pochopení a podporu, jde o naše děti. Děkujeme Vám.

Současně na vysvětlenou:

V souvislosti s dohady kolem navýšení platů pracovníků ve školství, pedagogů i nepedagogických pracovníků, které se podobají spíše smlouvání na trhu než jednání politických špiček, si dovolujeme vyjádřit naši nespokojenost. Předpokládali jsme, že zlepšení platů přinese do školství více klidu a kvality.
Vláda před časem přislíbila navýšení platů pedagogů ve třech letech za sebou po 15 %. Z prvních patnácti procent jsme zaznamenali pouze deset. U nepedagogických pracovníků je situace podobně nepřijatelná. Ve školách chybí školníci, kuchařky, uklízečky, protože kdekoliv jinde dostanou násobně větší plat než ve školství.
Noví pracovníci se do školství nehrnou kvůli nízkým platům. Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Možná i proto ubývá pedagogických pracovníků a více než polovina čerstvých absolventů do školství nenastoupí.
Požadujeme rovné jednání. Požadujeme, aby vláda splnila svůj slib. Požadujeme dořešení reformy financování s dostatečným finančním základem. Požadujeme navýšení platů na slibovanou úroveň – pro pedagogy i pro nepedagogické pracovníky.
Profese učitele je vnímána jako poslání. Zasloužíme si adekvátní ohodnocení naší práce a prostředky k jejímu vykonávání.

Děkujeme Vám za podporu budování kvalitního školství.

Pedagogové žáků 1. – 4. ročníku a pracovníci budovy Rašínova 3