Důležité zprávy

Výměnný pobyt: BRNO – POZNAŇ – POZNAŇ – BRNO

Vážení rodiče, milí žáci,

stejně jako každý rok pořádáme výměnný pobyt Brno-Poznaň, Poznaň-Brno.

Tentokrát v těchto termínech:

ZŠ Husova v Poznani (8. 5. – 12. 5. 2017)

Lejery v Brně (5. 6. – 9. 6. 2017)

V těchto dnech probíhá odevzdávání závazných přihlášek (do 24. 3. 2017).

Pokud máte zájem se k výměnnému pobytu dětí přihlásit, neváhejte a vyzvedněte si přihlášku ve sborovně.

!POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Těšíme se na spolupráci!

Pomozte nám vylepšit web

Napište nám, co byste rádi na našem webu

 

Hra na školu na Rašínce

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

rádi bychom Vám nabídli naši „Hru na školu“, kde si Vaše ratolesti mohou nanečisto vyzkoušet, jaké to bude od září ve školních lavicích. Zde najdete bližší informace.

Zápis do první třídy 2017/2018

Vážení rodiče,

ZÁPIS

dětí do první třídy ZŠ a MŠ BRNO, HUSOVA 17 školní rok 2017/2018

se bude konat v budově školy 1. stupně RAŠÍNOVA 3 ve dnech:

 

3. 4. 2017

(pondělí) od 14:00 hod. do 18:00 hod.

4. 4. 2017

(úterý) od 14:00 hod. do 18:00 hod.

CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ?

třídy se snažíme naplňovat maximálně do počtu 25 žáků,

anglický jazyk vyučujeme už od 1. ročníku,

druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. ročníku,

moderní speciální učebny:

 • jazyková učebna
 • studovna
 • informatika
 • učebna FY+CH
 • školní dílny
 • cvičná kuchyňka

nabízíme odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky mimořádně nadané,

máme školní poradenské pracoviště v čele se školním psychologem a speciálním pedagogem,

při vyučování uplatňujeme ve všech třídách daltonské prvky,

spolupracujeme se zahraničními partnerskými školami v Německu a Polsku,

úspěšně zapojujeme žáky do mezinárodních projektů (eTwinning aj.),

jako fakultní škola spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity,

nabízíme pestrou paletu volnočasových aktivit:

 • angličtina, francouzština, němčina, italština
 • věda hrou
 • logika
 • náboženství
 • keramika
 • dramatická výchova
 • florbal, házená, míčové hry, gymnastika, aerobic, latinsko–americké tance
 • deskové hry
 • freestyle fotbal
 • hip-hop
 • pěvecký sbor

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme na ukázku výuky dne

9. 3. 2017 od 8:00 hod. do 9:40 hod.

Od 9:45 hod. bude připravena beseda pro rodiče v místnosti č. 17.

UPOZORNĚNÍ!

K zápisu je nutné mít žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 

– viz elektronická žádost, kterou získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz

(datum otevření registrace bude upřesněno), dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2016/2017.

Od 1. 3. 2017 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online rezervačním systému.

www.zshusovabrno.cz

telefon: 542 213 948


Zapis-2017-18

zde pdf ke stažení.