Důležité zprávy

Zápis-zveřejnění výsledků přijatých žáků

Vážení rodiče,

zde nebo na webových stránkách zapisdozsbrno.cz najdete seznam přijatých žáků pro školní rok 2017/2018.

Návštěva kina 4.5.2017

Vážení rodiče,

ve středu 4. května 2017 bude budova školy Husova 17 místem konání další každoroční daltonské konference. Z tohoto důvodu dochází ke změně v délce vyučování; žáci 5. – 9. ročníku navštíví dopoledne filmové představení ve Velkém Špalíčku (9.00 – 11.40, film Kráska a zvíře pro 5. a 6. roč., film Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti pro 7. – 9. roč.; 114 Kč). Čas a místo srazu oznámí třídní učitelé. Po zhlédnutí filmu přivedou třídní učitelé své žáky (+- 12.00) k ZŠ Rašínova. Zde se rozejdou domů. Obědvající žáci dostanou tentokrát oběd v jídelně na ZŠ Rašínova.

Ředitelské volno – 5. 6. 2017

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na pondělí 5. 6. 2017 vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z organizačních důvodů (celodenní školení pedagogického sboru – lektorka Mgr. Michaela Veselá) ředitelské volno. V tento den škola nebude zajišťovat stravování, ale školní družina bude pro zájemce v provozu.

Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy

Výměnný pobyt: BRNO – POZNAŇ – POZNAŇ – BRNO

Vážení rodiče, milí žáci,

stejně jako každý rok pořádáme výměnný pobyt Brno-Poznaň, Poznaň-Brno.

Tentokrát v těchto termínech:

ZŠ Husova v Poznani (8. 5. – 12. 5. 2017)

Lejery v Brně (5. 6. – 9. 6. 2017)

V těchto dnech probíhá odevzdávání závazných přihlášek (do 24. 3. 2017).

Pokud máte zájem se k výměnnému pobytu dětí přihlásit, neváhejte a vyzvedněte si přihlášku ve sborovně.

!POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Těšíme se na spolupráci!