Mateřská škola

Mateřská škola Jánská 22 nabízí:

Nabízíme:
 • individuální přístup k jednotlivým dětem,
 • využití prvků spolupráce, samostatnosti a zodpovědnosti jako příprava ke vstupu na ZŠ Husova,
 • seznámení s angličtinou,
 • tvoření v keramické dílně na ZŠ,
 • spolupráce s taneční a pohybovou školou,
 • cvičení na rehabilitačních míčích,
 • jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení,
 • různé školní soutěže, hry a slavnosti v průběhu školního roku,
 • aktivní odpočinek dětí na školní zahradě s pískovištěm.
Akce mateřské školy
Lis
14
Čt
2019
MŠ – Předvánoční skupinové a individuální fotografování
Lis 14 @ 8:00 – 8:30

!!! Čas: 8,00 hod. !!!

skupinové foto: 40,- KČ

vánoční sada (individuální foto): 270,- KČ

pozn.: Na sebe jednobarevné oblečení

Lis
21
Čt
2019
MŠ – Screenengové vyšetření zraku
Lis 21 @ 8:30 – 9:30

Screenengové vyšetření zraku v MŠ pro objednané děti

Cena: 150,- KČ

Lis
22
2019
MŠ – Divadlo Bolka Polívky
Lis 22 @ 8:00 – 10:00

divadelní představení: „Velká dobrodružství malého brouka“

Odchod z MŠ: 8,00 hod.

Vstupné: 90,- KČ

Fotogalerie
Zaměstnanci:

Profily: Mateřská škola

Hana Kratochvílová

školní asistentka

Barbora Valová

učitelka MŠ
[postlist id=5675]
Kapacita:
jedno smíšené oddělení, 25 dětí
Provoz:
6.45-16.30 hod.
Platby:
školné: 400,- Kč/měsíc

stravné: celodenní děti 3-6 let 33,- Kč/den
celodenní děti 7-10 let 36,- Kč/den

Strava je dovážena ze školní kuchyně při Mateřské škole Pellicova 4

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:
 • zákonní zástupci a jimi pověřené osoby mají přístup do MŠ prostřednictvím domovního zvonku
 • z hygienických důvodů používají na obuv návleky nebo gumové galoše
 • po domluvě s učitelkou mají možnost kdykoliv se zúčastnit průběhu dne, individuálně řešit dotazy, připomínky a hodnocení dětí
 • o činnostech, úkolech, akcích školy a o výsledcích dětských prací a činností jsou informováni upoutávkami na nástěnkách, příp. individuálními rozhovory
 • osobně předávají převlečené dítě pedagogické pracovnici, která je zodpovědná za jeho bezpečnost až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené (písemně zmocněné) osobě
 • nepřítomnost dítěte nebo mimořádné odchody dítěte z MŠ oznamují zákonní zástupci telefonicky (tel. 5 4221 4470) nebo zápisem do sešitu vzkazů
 • odebrat oběd lze pouze první den nemoci dítěte v době 11.45-12.15 hod., a to po telefonické domluvě do vlastních jídlonosičů (z hygienických důvodů nelze potraviny déle uchovávat)
 • úplata za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostním převodem a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
 • úhrada stravného se provádí bezhotovostním převodem do 20. dne předchozího měsíce; přeplatky za stravné se vrací na konci školního roku, případné reklamace se uplatňují osobně ve školní kuchyni MŠ Pellicova 4 příp. telefonicky (tel. 5 4394 9559)
Zápis do mateřské školy probíhá elektronicky. Bližší info zde.

Články z rubriky Mateřská škola

Kategorie: Mateřská škola

Přírodní zahrada v Jehnicích

Edukační výlet dětí z mateřské školy do Přírodní zahrady v Jehnicích a blízkého okolí se soutěžemi, ochutnávkou výrobků a pozorováním. Děti měly možnost vidět rybník s kačenkami, a jejich mláďaty. Sledovaly včely, bylo jim ukázáno vybavení včelaře a ochutnávaly med. Číst dál …

Žádný komentář

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2019/2020

Přihlášku do MŠ si mohou rodiče vytisknout na web. stránkách: zapisdomsbrno.cz nebo jim bude vydána v jakékoliv MŠ v době, kterou si každá jednotlivá MŠ stanoví sama.   Výdej přihlášek v naší MŠ bude probíhat: PO: 1.4.2019 , čas: 8,00-16,00 Číst dál …

Žádný komentář

Dechová cvičení trochu jinak

Děti nacvičovaly zábavnou formou zdravotně zaměřené činnosti. Dechové cvičení probíhala na různých stanovištích v naší mateřské škole.  

Žádný komentář

Můj kamarád

Námětové hry se snahou o začlenění do života kolektivu. Řídit se pravidly chování ve skupině a umět se podřídit přání. Spolu vytvářet pohodu a získat relativní citovou samostatnost. Malou „ochutnávku“ z činnosti si můžete prohlédnout zde.

Žádný komentář

Ježkův podzim

Ježek Je tu velká boule jak půl zeměkoule – velký nos z ní kouká na špičce má brouka oko jako trnka, ucho jak od hrnka tlapky na procházku, také kus ocásku. Jehly a špendlíky k tomu a ježek poběží domů.  

Žádný komentář

První dny v MŠ

Pohodička tady je, tady je, nikdo nikoho nebije, nebije. A když pláče kamarád obejmu ho, pohladím ho, mám ho totiž rád.

Žádný komentář

Zahradní slavnost v MŠ

Ke konci školního roku 2017/2018 v mateřské škole Jánská proběhla „Zahradní slavnost“ s bohatým programem. Součástí slavnosti bylo pasování budoucích předškoláků. Zdařilé záběry si můžete prohlédnout zde.

Žádný komentář

Rodičovská kavárna na Husovce

Ve středu 30. 5. proběhla na Husovce Rodičovská kavárna. Rodiče měli možnost se občerstvit a dát si dobrou kávu. Poté proběhla beseda s psycholožkou Šárkou Mikovou. Téma se tentokrát týkalo typologii osobností u dětí. Rodiče měli možnost náhlednout do přemýšlení Číst dál …

Žádný komentář

Výlet za poznáváním a zábavou

Děti z mateřské školy vyrazily do lužáneckého parku poznávat stromy, rostliny a zvířata. Na jejich putování nemohly chybět zábavné hry, soutěže a sportoviště.

Žádný komentář

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách – SVĚT TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE. Program vede děti k péči o ochranu životního prostředí. Třídění odpadu je dobý návyk, který by si děti měly osvojovat již od útlého dětství.

Žádný komentář