Mateřská škola

 Mateřská škola Jánská 22 nabízí:

Nabízíme:
 • individuální přístup k jednotlivým dětem,
 • využití prvků spolupráce, samostatnosti a zodpovědnosti jako příprava ke vstupu na ZŠ Husova,
 • seznámení s angličtinou,
 • tvoření v keramické dílně na ZŠ,
 • spolupráce s taneční a pohybovou školou,
 • cvičení na rehabilitačních míčích,
 • jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení,
 • různé školní soutěže, hry a slavnosti v průběhu školního roku,
 • aktivní odpočinek dětí na školní zahradě s pískovištěm.
Fotogalerie

OneDrive: Mateřská škola

Zaměstnanci:

Profily: Mateřská škola

Martina Klečková

vedoucí učitelka MŠ
Budova: Jánská 22
Telefon:
Kapacita:
jedno smíšené oddělení, 25 dětí
Provoz:
6.45-16.30 hod.
Platby:
školné: 400,- Kč/měsíc

stravné: celodenní děti 3-6 let 33,- Kč/den
celodenní děti 7-10 let 36,- Kč/den

Strava je dovážena ze školní kuchyně při Mateřské škole Pellicova 4

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:
 • zákonní zástupci a jimi pověřené osoby mají přístup do MŠ prostřednictvím domovního zvonku
 • z hygienických důvodů používají na obuv návleky nebo gumové galoše
 • po domluvě s učitelkou mají možnost kdykoliv se zúčastnit průběhu dne, individuálně řešit dotazy, připomínky a hodnocení dětí
 • o činnostech, úkolech, akcích školy a o výsledcích dětských prací a činností jsou informováni upoutávkami na nástěnkách, příp. individuálními rozhovory
 • osobně předávají převlečené dítě pedagogické pracovnici, která je zodpovědná za jeho bezpečnost až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené (písemně zmocněné) osobě
 • nepřítomnost dítěte nebo mimořádné odchody dítěte z MŠ oznamují zákonní zástupci telefonicky (tel. 5 4221 4470) nebo zápisem do sešitu vzkazů
 • odebrat oběd lze pouze první den nemoci dítěte v době 11.45-12.15 hod., a to po telefonické domluvě do vlastních jídlonosičů (z hygienických důvodů nelze potraviny déle uchovávat)
 • úplata za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostním převodem a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
 • úhrada stravného se provádí bezhotovostním převodem do 20. dne předchozího měsíce; přeplatky za stravné se vrací na konci školního roku, případné reklamace se uplatňují osobně ve školní kuchyni MŠ Pellicova 4 příp. telefonicky (tel. 5 4394 9559)
Ke stažení:

Zápis do mateřské školy probíhá elektronicky. Bližší info zde.

Články z rubriky Mateřská škola

Kategorie: Mateřská škola

Rodičovská kavárna na Husovce

Ve středu 30. 5. proběhla na Husovce Rodičovská kavárna. Rodiče měli možnost se občerstvit a dát si dobrou kávu. Poté proběhla beseda s psycholožkou Šárkou Mikovou. Téma se tentokrát týkalo typologii osobností u dětí. Rodiče měli možnost náhlednout do přemýšlení Číst dál …

Žádný komentář

Výlet za poznáváním a zábavou

Děti z mateřské školy vyrazily do lužáneckého parku poznávat stromy, rostliny a zvířata. Na jejich putování nemohly chybět zábavné hry, soutěže a sportoviště.

Žádný komentář

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách – SVĚT TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE. Program vede děti k péči o ochranu životního prostředí. Třídění odpadu je dobý návyk, který by si děti měly osvojovat již od útlého dětství.

Žádný komentář

Knihovna Jiřího Mahena

Zábavné dopoledne nám připravili v Mahenově knihovně na téma Piráti. Poutavou formou se děti z mateřské školy dozvěděly mnoho informací o časech pirátů a korzárů.

Žádný komentář

Čarovné bylinky

Otevřená zahrada v samém centru Brna Děti z mateřské školy provedl zahradní skřítek, který v zahradě bydlí a zná každou květinu i strom. Setkání bylo prodchnuto vůněmi, barvami, říkankami o bylinkách a rostlinkách. V zahradě si děti užily péči o slepice a Číst dál …

Žádný komentář

Pohádka o Krtečkovi a myšce

V pátek 24. 2. se konalo divadlo pro mateřskou školu, pro první a druhý ročník. Pohádka o Krtečkovi a myšce se dětem líbila a představení si všichni užili.

Žádný komentář

Zápis a přihlášky do MŠ 2017/2018

Vážení rodiče, zde najdete bližší informace k zápisu do školky. Přihlášky budeme vydávat přímo u nás v MŠ Jánská 22 a to 20. 4. 2017 v časech od 8:00 do 11:30 a od 13:30 do 16:00. Odevzdávání proběhne v termínu Číst dál …

Žádný komentář

Halloween na Husovce

Milí Husováci a všichni přátelé školy, rok se s rokem sešel a náš parlament opět pořádá oblíbenou akci: Halloween na Husovce, která proběhne 1. 11. 2016.  Jak se na tento den připravit? Jednoduše. Přijďte do školy v nějakém převleku. A Číst dál …

Žádný komentář

Ředitelské volno

Ředitelské volno
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám záměr vedení školy vyhlásit v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na dny 18. 11. a 22. 12. 2016 z organizačně provozních důvodů (údržba a dokončení oprav ve školních budovách) ředitelské volno.

Žádný komentář

Odvolání mimořádných opatření – Důležité

Odvolání mimořádných opatření
Vzhledem k posledním výsledkům rozboru „kohoutkové“ vody v Brně, které ukázaly, že voda je už bez závad a tedy pitná i bez převaření, škola odvolává mimořádná opatření z konce minulého týdne.

Žádný komentář