Mateřská škola

Mateřská škola Jánská 22 nabízí:

Nabízíme:
 • individuální přístup k jednotlivým dětem,
 • využití prvků spolupráce, samostatnosti a zodpovědnosti jako příprava ke vstupu na ZŠ Husova,
 • seznámení s angličtinou,
 • tvoření v keramické dílně na ZŠ,
 • spolupráce s taneční a pohybovou školou,
 • cvičení na rehabilitačních míčích,
 • jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení,
 • různé školní soutěže, hry a slavnosti v průběhu školního roku,
 • aktivní odpočinek dětí na školní zahradě s pískovištěm.
Fotogalerie
Zaměstnanci:

Profily: Mateřská škola

Hana Kratochvílová

školní asistentka

Barbora Valová

učitelka MŠ
[postlist id=5675]
Kapacita:
jedno smíšené oddělení, 25 dětí
Provoz:
6.45-16.30 hod.
Platby:
školné: 400,- Kč/měsíc

stravné: celodenní děti 3-6 let 33,- Kč/den
celodenní děti 7-10 let 36,- Kč/den

Strava je dovážena ze školní kuchyně při Mateřské škole Pellicova 4

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:
 • zákonní zástupci a jimi pověřené osoby mají přístup do MŠ prostřednictvím domovního zvonku
 • z hygienických důvodů používají na obuv návleky nebo gumové galoše
 • po domluvě s učitelkou mají možnost kdykoliv se zúčastnit průběhu dne, individuálně řešit dotazy, připomínky a hodnocení dětí
 • o činnostech, úkolech, akcích školy a o výsledcích dětských prací a činností jsou informováni upoutávkami na nástěnkách, příp. individuálními rozhovory
 • osobně předávají převlečené dítě pedagogické pracovnici, která je zodpovědná za jeho bezpečnost až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené (písemně zmocněné) osobě
 • nepřítomnost dítěte nebo mimořádné odchody dítěte z MŠ oznamují zákonní zástupci telefonicky (tel. 5 4221 4470) nebo zápisem do sešitu vzkazů
 • odebrat oběd lze pouze první den nemoci dítěte v době 11.45-12.15 hod., a to po telefonické domluvě do vlastních jídlonosičů (z hygienických důvodů nelze potraviny déle uchovávat)
 • úplata za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostním převodem a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
 • úhrada stravného se provádí bezhotovostním převodem do 20. dne předchozího měsíce; přeplatky za stravné se vrací na konci školního roku, případné reklamace se uplatňují osobně ve školní kuchyni MŠ Pellicova 4 příp. telefonicky (tel. 5 4394 9559)
Ke stažení:
Zápis do mateřské školy probíhá elektronicky. Bližší info zde.

Články z rubriky Mateřská škola

Kategorie: Mateřská škola

MŠ – Informace o předškolním distančním vzdělávání

Vážení rodiče, vzhledem k nízkému počtu dětí docházejících do MŠ a plnících povinné předškolní vzdělávání, přechází část vzdělávání na distanční formu výuky. Tato forma výuky se týká dětí, které v současné době nedochází na denní povinnou výuku do MŠ. Zákonní Číst dál …

Podmínky provozu MŠ od 25. května 2020

Vážení rodiče, od 25. května 2020 budou na území naší městské části Brno-střed znovuotevřeny mateřské školy. Naše MŠ Jánská 22 od 25. května 2020 otevře pro předškolní vzdělávání za těchto podmínek: Předškolní vzdělávání bude probíhat každý pracovní den od 7:00 Číst dál …

Úhrada školného MŠ za období březen až červen 2020

Vážení rodiče, zkontrolujte si, zda máte řádně zaplaceno školné za období březen až červen 2020. Žádáme Vás o kontrolu plateb školného. O přeplatcích budete včas informováni.   Školné v jednotlivých měsících je vypočítáno jako poměrná částka, kdy byla MŠ v provozu: Březen Číst dál …

Provoz MŠ o prázdninách 2020

Provoz MŠ v době letních prázdnin Mateřská škola bude mít v období letních prázdnin provoz od 20. 7. – 31. 7. 2020. V termínech 1. 7. – 17. 7. a 3. 8. – 31. 8. 2020 je provoz přerušen. Školné za období Číst dál …

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku

Na tomto odkaze najdete doporučení pro rodiče, kteří jsou s předškoláky doma.

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci bude zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 (v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí Číst dál …

MŠ – mimořádné oznámení

Na základě rozhodnutí MMB se uzavírá od 17. 3. 2020 do odvolání mateřská školka. pozn.: Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou si vyzvedávat potvrzené formuláře SSZ na čerpání OČR v době úředních hodin v kanceláři budovy ZŠ Husova 17, Brno Číst dál …

MŠ – Karneval

Ve čtvrtek 27. února se naše školka jako mávnutím kouzelného proutku proměnila ve školku plnou pohádkových bytostí.

Projektový den ve školce

V rámci projektu polytechnická výchova se děti seznámily s různými pracovními nástroji, způsobem použití a měly velkou radost z vytvořeného vlastního krmítka k zavěšení pro ptáčky.

Mateřská škola přeje všem rodičům…

Milí rodiče, přejeme Vám i Vašim blízkým krásné vánoční svátky prožité v pohodě a spokojenosti, do nového roku hodně zdraví a štěstí. Budeme se na Vás i Vaše děti opět těšit, a to v pondělí 6.1.2020.