Mateřská škola

Mateřská škola Jánská 22 nabízí:

Nabízíme:
 • individuální přístup k jednotlivým dětem,
 • využití prvků spolupráce, samostatnosti a zodpovědnosti jako příprava ke vstupu na ZŠ Husova,
 • seznámení s angličtinou,
 • tvoření v keramické dílně na ZŠ,
 • spolupráce s taneční a pohybovou školou,
 • cvičení na rehabilitačních míčích,
 • jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení,
 • různé školní soutěže, hry a slavnosti v průběhu školního roku,
 • aktivní odpočinek dětí na školní zahradě s pískovištěm.
Fotogalerie
Zaměstnanci:

Profily: Mateřská škola

Hana Kratochvílová

školní asistentka

Barbora Valová

učitelka MŠ
[postlist id=5675]
Kapacita:
jedno smíšené oddělení, 25 dětí
Provoz:
6.45-16.30 hod.
Platby:
školné: 400,- Kč/měsíc

stravné: celodenní děti 3-6 let 33,- Kč/den
celodenní děti 7-10 let 36,- Kč/den

Strava je dovážena ze školní kuchyně při Mateřské škole Pellicova 4

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:
 • zákonní zástupci a jimi pověřené osoby mají přístup do MŠ prostřednictvím domovního zvonku
 • z hygienických důvodů používají na obuv návleky nebo gumové galoše
 • po domluvě s učitelkou mají možnost kdykoliv se zúčastnit průběhu dne, individuálně řešit dotazy, připomínky a hodnocení dětí
 • o činnostech, úkolech, akcích školy a o výsledcích dětských prací a činností jsou informováni upoutávkami na nástěnkách, příp. individuálními rozhovory
 • osobně předávají převlečené dítě pedagogické pracovnici, která je zodpovědná za jeho bezpečnost až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené (písemně zmocněné) osobě
 • nepřítomnost dítěte nebo mimořádné odchody dítěte z MŠ oznamují zákonní zástupci telefonicky (tel. 5 4221 4470) nebo zápisem do sešitu vzkazů
 • odebrat oběd lze pouze první den nemoci dítěte v době 11.45-12.15 hod., a to po telefonické domluvě do vlastních jídlonosičů (z hygienických důvodů nelze potraviny déle uchovávat)
 • úplata za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostním převodem a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
 • úhrada stravného se provádí bezhotovostním převodem do 20. dne předchozího měsíce; přeplatky za stravné se vrací na konci školního roku, případné reklamace se uplatňují osobně ve školní kuchyni MŠ Pellicova 4 příp. telefonicky (tel. 5 4394 9559)
Ke stažení:
Zápis do mateřské školy probíhá elektronicky. Bližší info zde.

Články z rubriky Mateřská škola

Kategorie: Mateřská škola

MŠ – otevření školky od 10. května 2021 i pro děti od 3 let

Vážení rodiče, od 10. května 2021 dle informací MŠMT bude mateřská škola otevřena pro všechny děti od 3 let věku dítěte. Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid. Žádáme rodiče, aby své dítě, pokud Číst dál …

MŠ – Polytechnická výchova 15.4.2021

Vzdělávací cíle: Předměty denní výchovy Rozlišování tvarů, předmětů a jejich specifických znaků. Určování co mají společného a k čemu se používají. Vnímat je a rozlišovat pomocí všech smyslů.

MŠ – téma: Chci být prospěšný 6.4.-11.4.2021

Vzdělávací nabídka: Roztržitý malíř (myšlení) Kozlík, co uměl počítat do deseti (matematika) Divadlo pana Carlose (jazykolamy, řeč) Pracovní listy – doplňování Sluníčko – tvořivá činnost Les – všechno o stromech – ptačí hnízda (zrakové vnímání, pozornost, řeč) Jeskynní lidé – Číst dál …

MŠ – téma: Děláme svět hezčí 29.3.-2.4.2021

Vzdělávací nabídka: odkaz na webu školy zshusovabrno.cz divadelní představení, výtvarné tvoření, cvičení čteme pohádku podle obrázků PL Slušné chování, Pohádka o řepě PL grafomotorika čtvrtek 1.4. od 16,30 hod. online měsíční úkol na duben Odkazy: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS1/JaMS1.mc&pageord=197

Informace k zápisu do MŠ pro rok 2021/2022

Výdej přihlášek do naší MŠ Jánská 22 bude probíhat pouze v tomto termínu: 6.4.2021 v čase 10,00-11,30 a 13,00-16,00. Přihlášky si můžete rovněž vyzvednout na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3 úřední dny pondělí a středa Číst dál …

MŠ – téma: Škola hrou 22.3.-28.3.2021

Vzdělávací nabídka: Hádanky pro šikovné děti Logopedické cvičení – gymnastika mluvidel Básnička – Ježek + procvičování grafomotoriky Kniha – Hurá děti (rýmování) Angličtina – píseň, pracovní list Tvořivá činnost: řekněte si slovo “škola” a nakreslete představu daného výrazu ptáčci z Číst dál …

MŠ – téma: Jarní probuzení přírody 15.3.-21.3.2021

Vzdělávacím cílem pro tento týden je osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, sledovat očima zleva doprava, pomáhat pečovat o okolní prostředí. Vzdělávací nabídka: Moje jméno – skládání + pracovní list Pohádka Číst dál …

MŠ – téma: Kdo se těší na jaro 8.3.-14.3.2021

Vzdělávací nabídka: Básničky – zajíček, kuře Orientace na ploše – Správné umístění do okénka na základě Vašeho pokynu (vpravo, vlevo, nahoře, dole,…..) Tvořivá činnost – Jarní zajičci, tulipány Malované čtení – doplňování správného slova Slovní fotbal – správné určování první Číst dál …

MŠ Jánská – uzavření

Dobrý den, na základě usnesení vlády s platností od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 je mateřská škola Jánská 22 zcela uzavřena. Distanční výuka pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání bude zajištěna. Každé pondělí v čase 10,00-12,00 hod. si Číst dál …

MŠ – Informace o předškolním distančním vzdělávání

Vážení rodiče, vzhledem k nízkému počtu dětí docházejících do MŠ a plnících povinné předškolní vzdělávání, přechází část vzdělávání na distanční formu výuky. Tato forma výuky se týká dětí, které v současné době nedochází na denní povinnou výuku do MŠ. Zákonní Číst dál …