Stanovení výše měsíční úplaty za školní družinu v souvislosti s mimořádným opatřením – uzavření ZŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §11, §14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. Číst dál …

English day

Dne 10.3. se na Rašínce konal English day pro žáky 4.A a 4.B ve spolupráci s ILC. Žáci si mohli ve čtyřhodinovém bloku vyzkoušet svoji angličtinu při komunikaci s rodilým mluvčím.

Hra na školu

Vážení rodiče, vzhledem k rozhodnutí Bezpečností rady státu o uzavření základních, středních a vyšších odborných škol se Hra na školu odkládá až do odvolání. Děkujeme za pochopení. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17

Pěvecká soutěž

Dnes se na 1. stupni konala pěvecká soutěž prvních a druhých tříd. Zúčastnilo se jí 22 odvážných a šikovných dětí. Zazněly písně různých žánrů- od tradičních lidových písní až po známé písně ze seriálů a pohádek. Všem dětem se jejich vystoupení Číst dál …

Slavnostní otevření družiny

Dne 27.1. se v rámci budovy Husovy 17 uskutečnilo slavnostní otevření družiny paní místostarostkou MČ Brno-střed JUDr. Michaelou Dumbrovskou a vedoucí odboru školství MČ Brno-střed Mgr. Petrou Ondrašíkovou. Níže se můžete podívat na fotky z této události.