V týdnu od 23. 1. do 27. 1. odpadají odpolední kroužky školní družiny z důvodu velké nemocnosti dětí a vychovatelek (keramika a sportovní hry). Děkujeme za pochopení. Vedení školní družiny Share

Ředitelské volno

Ředitelské volno
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám záměr vedení školy vyhlásit v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na dny 18. 11. a 22. 12. 2016 z organizačně provozních důvodů (údržba a dokončení oprav ve školních budovách) ředitelské volno.