KaPoDaV

KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj. Realizátorem Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Naše škola je partnerem Číst dál …

Šablony II

Projekt Šablony II Projekt Šablony II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010403) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ Číst dál …

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“. Projekt pomáhá zvyšovat kvalitu výuky Číst dál …

Na cestě k inovativní škole

Projekt v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Cílem projektu je realizace 11 vzdělávacích mobilit pedagogů naší školy. Pedagogové absolvují metodické kurzy pro učitele anglického jazyka a přírodovědných předmětů, a kurzy pro výuku metodou CLIL ve Velké Británii. Číst dál …

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zaregistrovala do programu Skutečně zdravá škola (více informací zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/nase-vize). Rádi bychom touto cestou zlepšili náš stravovací systém. Počínaje změnou produktů v nápojových automatech přes úplně nový koncept výuky týkající se zdravého životního stylu. Naší vizí do budoucna je hlavně změna kvality jídla podávaného Číst dál …

Adopce na dálku

Posláním projetu Adopce na dálku je podporovat vzdělání dětí z nejchudších indických rodin prostřednictvím zasílání finanční podpory konkrétním dětem. Projekt Adopce na dálku realizuje diecézní katolická charita Hradec Králové Caritas ve spolupráci s koordinátory v Indii. Většina rodin v Indii Číst dál …