Školní družina

 Školní družina na Husově nabízí:

 • dobré podmínky pro ranní a odpolední činnost dětí,
 • sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně školy,
 • kroužky: sportovní hry, hudebně-pohybový, keramicko-výtvarný, italština, přírodověda hrou, šikovné tlapky (rukodělný kroužek),
 • návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadelní představení, kurzy v DDM Junior),
 • sportovní, výtvarné a pěvecké soutěže v průběhu školního roku,
 • každodenní vycházky do okolí školy.
Vychovatelky
[postlist id=8276]
Oddělení školní družiny:
 Kapacita: sedm oddělení
Č. ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA DĚTI
I. Jindřiška Tlustošová 1.A + část 2.B
II. Kateřina Dolejšová 1.B + část 4.B
III. Markéta Lakatoš Červková 1.C + část 4.B
IV. Šárka Di Pietrová 2. C + část 2.B
V. Martina Folovská 2.A + část 3.A
VI. Leona Hlavatá 3.B + část 3.A
VII. Ivana Urbánková 3.C + 4.A
Provoz
 • ranní družina: 6.15-7.40 hod.
 • odpolední družina: 11.40-17.00 hod.
Platby

150,- Kč/měsíc

Pokyny pro zákonné zástupce dětí
 • Děti lze ze ŠD vyzvednout v 13.45 hod. před vycházkou  nebo po 15.00 hod. kdykoliv, nejpozději však do 17.00 hod.
 • Odchody dětí ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.
 • Samo může dítě odejít domů pouze v případě, má-li to poznačeno v zápisním lístku nebo v deníčku; odchody dětí na základě telefonického oznámení zákonným zástupcem nejsou přípustné.
 • Děti si vyzvedáváte ve vestibulu školy zazvoněním na příslušný zvonek oddělení ŠD a oznámením jména a příjmení vyzvedávaného dítěte.
 • Do ŠD zajistěte dětem deníček pro kontakt s rodiči (prosíme o jeho pravidelnou kontrolu), ručník a převlečení na vycházky (dle vlastního uvážení).
 • Poplatek za ŠD se vybírá za pololetí kalendářního roku (tj. září-prosinec 600,- Kč, leden-červen 900,- Kč); poplatek se platí bezhotovostním převodem z účtu nebo složenkou nejpozději do 30 dnů po obdržení složenky.
Ke stažení

Soubory: Družina

Akce ŠD (123.6 KiB)

Přihláška - Kroužky (121.0 KiB)

Vnitřní řád školní Družiny 2017 18 Platný (134.8 KiB)

Zápisní Lístek Do ŠD (122.6 KiB)

Kroužky školní družiny

Kategorie: Kroužky školní družiny

Nabídka kroužků ŠD na školní rok 2018/2019

KROUŽEK DEN HODINA TŘÍDA VYCHOVATELKA
ŠIKOVNÉ TLAPKY PONDĚLÍ 11:40–12:35 1.A L.ČERVKOVÁ
ŠIKOVNÉ TLAPKY PONDĚLÍ 11:40–12:35 2.AB, DOLEJŠOVÁ
ŠIKOVNÉ TLAPKY PONDĚLÍ 11:40–12:35 2.BC URBÁNKOVÁ
ŠIKOVNÉ TLAPKY ÚTERÝ 11:40–12:35 1.B TLUSTOŠOVÁ
ŠIKOVNÉ TLAPKY ČTVRTEK 11:40–12:35 1.C Di PIETROVÁ
SPORTOVNÍ HRY PONDĚLÍ 15:00–16:30 1.– 2. tř. DOLEJŠOVÁ
PŘÍRODOVĚDA HROU ÚTERÝ 15:00–16:15 3.– 4. tř. L.ČERVKOVÁ
SPORTOVNÍ HRY ČTVRTEK 15:00–16:30 3.– 4. tř. FOLOVSKÁ
DYSLEKT. SEMINÁŘ STŘEDA 11:40–12:35 2.BC HLAVATÁ
DYSLEKT. SEMINÁŘ ČTVRTEK 15:00–16:00 4.A HLAVATÁ
KERAMICKO-VÝTV. STŘEDA 15:00–16:30 1.– 2. tř. TLUSTOŠOVÁ
KERAMICKO-VÝTV. ČTVRTEK 15:00–16:30 3.– 4. tř. FOLOVSKÁ

 

Kroužky ŠD jsou pro družinové děti zdarma. Pouze kroužek keramicko-výtvarný je placený – cena 500,- Kč/pololetí. POZOR! Kapacita keramicko-výtvarného kroužku je omezena na 14 dětí/skupinu. Rozhoduje pořadí přihlášky s platbou v hotovosti.

Kroužky ŠD budou probíhat od 17.9.2018

 

PŘIHLÁŠKU NA KAŽDÝ KROUŽEK VYPIŠTE ZVLÁŠŤ, DĚKUJEME.

Články z rubriky školní družina

Kategorie: Školní družina

Školní vzdělávací program

13.01 Školní vzdělávací program ŠD

Žádný komentář

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2019/2020

Přihlášku do MŠ si mohou rodiče vytisknout na web. stránkách: zapisdomsbrno.cz nebo jim bude vydána v jakékoliv MŠ v době, kterou si každá jednotlivá MŠ stanoví sama.   Výdej přihlášek v naší MŠ bude probíhat: PO: 1.4.2019 , čas: 8,00-16,00 Číst dál …

Žádný komentář

„Pexesový král“

V týdnu od 12.-16.11. se ve školní družině konala soutěž “Pexesový král.” Všechny děti s radostí a nadšením soupeřily v pexesu a zdokonalovaly tak svou paměť.

Žádný komentář

Sportovní odpoledne

Děti ve školní družině si užily slunečné sportovní odpoledne, kde plnily na několika stanovištích různé pohybové úkoly. Všichni si odpoledne velmi užili a zasportovali si.

Žádný komentář

Pyžamová párty ve školní družině

V pátek 16.2.2018 si užily děti v družině “Pyžamovou párty”. Všichni se převlékli do vlastního pyžama a prožili odpoledne plné her, radosti a zábavy. A aby to byla správná pyžamová párty, tak byla zakončena odpočinkem a pohádkou.

Žádný komentář