Školní družina

 Školní družina na Husově nabízí:

 • dobré podmínky pro ranní a odpolední činnost dětí,
 • sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně školy,
 • kroužky: sportovní hry, hudebně-pohybový, keramicko-výtvarný, italština, přírodověda hrou, šikovné tlapky (rukodělný kroužek),
 • návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadelní představení, kurzy v DDM Junior),
 • sportovní, výtvarné a pěvecké soutěže v průběhu školního roku,
 • každodenní vycházky do okolí školy.
Vychovatelky
Mgr. Leona Hlavatá, vedoucí vychovatelka

Bc. Lenka Šrámková

Šárka Di Pietrová

Magda Pokorná

Jindřiška Tlustošová

Mgr. Martina Folovská

Bc. Markéta Lakatoš Červková

Oddělení školní družiny:
 Kapacita: sedm oddělení
Č. ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA DĚTI
I. Magda Pokorná 1.B + 2.B
II. Martina Folovská 1.A + část 4.C
III. Šárka Di Pietrová 1.C + část 3.B (zbytek 4. a 5. třída)
IV. Jindřiška Tlustošová 2. A + část 2.C
V. Leona Hlavatá 3.B + část 2.C
VI. Markéta Lakatoš Červková 3.A + část 4.C
VII. Lenka Šrámková 4. A + část 4.B
Provoz
 • ranní družina: 6.15-7.40 hod.
 • odpolední družina: 11.40-17.00 hod.
Platby

150,- Kč/měsíc

Pokyny pro zákonné zástupce dětí
 • Děti lze ze ŠD vyzvednout v 13.45 hod. před vycházkou  nebo po 15.00 hod. kdykoliv, nejpozději však do 17.00 hod.
 • Odchody dětí ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.
 • Samo může dítě odejít domů pouze v případě, má-li to poznačeno v zápisním lístku nebo v deníčku; odchody dětí na základě telefonického oznámení zákonným zástupcem nejsou přípustné.
 • Děti si vyzvedáváte ve vestibulu školy zazvoněním na příslušný zvonek oddělení ŠD a oznámením jména a příjmení vyzvedávaného dítěte.
 • Do ŠD zajistěte dětem deníček pro kontakt s rodiči (prosíme o jeho pravidelnou kontrolu), ručník a převlečení na vycházky (dle vlastního uvážení).
 • Poplatek za ŠD se vybírá za pololetí kalendářního roku (tj. září-prosinec 600,- Kč, leden-červen 900,- Kč); poplatek se platí bezhotovostním převodem z účtu nebo složenkou nejpozději do 30 dnů po obdržení složenky.
Ke stažení
Kroužky školní družiny

Kategorie: Kroužky školní družiny

Kroužky školní družiny

Vážení rodiče,

po dobu probíhajících škol v přírodě tj. od 22. 5. – 26. 5. 2017 a 29. 5. – 2. 6. 2017 nebudou probíhat z organizačně – provozních důvodů kroužky školní družiny (šikovné tlapky, keramicko – výtvarný kroužek, hudebně – pohybový kroužek, sportovní hry, italština).

Děkujeme za pochopení. Vedení ŠD.

Články z rubriky školní družina

Kategorie: Školní družina

Pyžamová párty ve školní družině

V pátek 16.2.2018 si užily děti v družině “Pyžamovou párty”. Všichni se převlékli do vlastního pyžama a prožili odpoledne plné her, radosti a zábavy. A aby to byla správná pyžamová párty, tak byla zakončena odpočinkem a pohádkou.

Žádný komentář

„Popcorn party“ ve školní družině

V úterý 23.1. jsme pro žáky uspořádali v naší tělocvičně „popcorn párty“. Za splněné disciplíny byli soutěžící odměněni slanou odměnou – poprcornem.

Žádný komentář

Sportovní odpoledne – školní družina

Ve školní družině proběhlo ve středu sportovní odpoledne. Děti si vyzkoušely různé disciplíny, které prověřily jejich zdatnost. Všichni jsme si odpoledne užili, pojdívejte se na fotogalerie zde.

Žádný komentář

Šikovné tlapky ŠD

V kroužku „šikovné tlapky“ tvořily děti podzimní skřítky „Bramboráčky“. Všem se moc povedli, podívejte se sami.

Žádný komentář

Provoz ŠD v pátek dne 30. 6. 2017

Ranní družina: 6:15 – 7:40 hod po rozdání vysvědčení: 8:45 – 16:00 hod. Prosíme o včasné vyzvednutí ze ŠD. Pěkné prázdniny přeje kolektiv ŠD.

Žádný komentář