Školní družina

 Školní družina na Husově nabízí:

 • dobré podmínky pro ranní a odpolední činnost dětí,
 • sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně školy,
 • kroužky: sportovní hry, hudebně-pohybový, keramicko-výtvarný, italština, přírodověda hrou, šikovné tlapky (rukodělný kroužek),
 • návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadelní představení),
 • sportovní, výtvarné a pěvecké soutěže v průběhu školního roku,
 • každodenní vycházky do okolí školy.
Vychovatelky

Mgr. Leona HLAVATÁ, vedoucí vychovatelka (leona.hlavata@zshusovabrno.cz)

Šárka Di Pietrová

Jindřiška Tlustošová

Mgr. Ivana Urbánková

Mgr. Markéta Lakatoš Červková

Bc. Kamila Žváková

Ing.Helena Piálková

 

[postlist id=8276]
Oddělení školní družiny:
 Kapacita: sedm oddělení
Č. ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA DĚTI
I. Žváková 1.A + část 2.B
II. Piálková 1.B + část 2.B
III. L.Červková 1.C + část 2.C
IV. Tlustošová 2. A + část 3.A
V. Hlavatá 2.C + 4.A, 4.B
VI. Di Pietrová 3.C + část 3.A, 3.B
VII. Urbánková 3.B + 4.C
Provoz
 • ranní družina: 6.15-7.40 hod.
 • odpolední družina: 11.40-17.00 hod.
Platby

150,- Kč/měsíc

Pokyny pro zákonné zástupce dětí
 • Děti lze ze ŠD vyzvednout v 13.45 hod. před vycházkou  nebo po 15.00 hod. kdykoliv, nejpozději však do 17.00 hod.
 • Odchody dětí ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.
 • Samo může dítě odejít domů pouze v případě, má-li to poznačeno v zápisním lístku nebo v deníčku; odchody dětí na základě telefonického oznámení zákonným zástupcem nejsou přípustné.
 • Děti si vyzvedáváte ve vestibulu školy zazvoněním na příslušný zvonek oddělení ŠD a oznámením jména a příjmení vyzvedávaného dítěte.
 • Do ŠD zajistěte dětem deníček pro kontakt s rodiči (prosíme o jeho pravidelnou kontrolu), ručník a převlečení na vycházky (dle vlastního uvážení).
 • Poplatek za ŠD se vybírá za pololetí kalendářního roku (tj. září-prosinec 600,- Kč, leden-červen 900,- Kč); poplatek se platí bezhotovostním převodem z účtu nebo složenkou nejpozději do 30 dnů po obdržení složenky.
Ke stažení

Vnitřní_řád_školní_družiny 2017_18 Platný

Nabídka kroužků 2019-2020

Přihláška – kroužek

Zápisní lístek do ŠD 2020-2021

Plán práce 2019-2020

Nabídka kroužků ŠD na školní rok 2018/2019

Nabídka kroužků školní družiny na školní rok 2019/2020

 

Sportovní hry:                      Úterý:  15.00 – 16.30 hod. (2. – 4. třídy)

Keramicko- výtvarný:          Pondělí:  15.00 – 16.30 hod. (3. a 4. třídy)

 • kapacita 14 dětí

Středa: 15. 00 – 16.30 hod. (1. a 2. třídy)

 • kapacita 14 dětí

Přírodověda hrou:                Středa: 15.00 – 16.15 hod. (3. – 4. třída)

Aerobic:                               Pondělí: 15.00 – 16.15 hod. (1. – 2. třída)

Čtvrtek: 15.00 – 16.15 hod. (3. – 4. třída)

Italština (pro začátečníky) :  Pátek: 11.40 – 12.35 hod (1. – 2. třída)

Šikovné tlapky (rukodělný): Pondělí: pro děti z 1. A  (11.40 -12.30 hod.)

Pondělí: pro děti z 1. B (11.40-12.30 h.)

Úterý: pro děti z 2. A (11.40 -12.30 hod.)

Středa: pro děti z 2. B (11.40 -12.30 hod.)

Čtvrtek:  pro děti z 1. C (11.40 -12.30 hod.)

Čtvrtek:  pro děti z 2. C (11.40 -12.30 hod.)

 

Kroužky ŠD jsou pro družinové děti zdarma. Pouze kroužek keramicko-výtvarný je placený – cena 500,- Kč /pololetí. !POZOR kapacita keramicko- výtvarného kroužku je omezena -14 dětí /skupinu. Rozhoduje pořadí přihlášky s platbou v hotovosti.

Kroužky ŠD budou probíhat od 16. 9. 2019

PŘIHLÁŠKU NA KAŽDÝ KROUŽEK VYPIŠTE ZVLÁŠŤ, DĚKUJEME.

Články z rubriky školní družina

Kategorie: Školní družina

Zápisní lístek do ŠD 2020_2021

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 Vážení rodiče, Zápisní listy do školní družiny pro příští školní rok, prosíme, odevzdejte do konce června 2020. Formulář si můžete stáhnout ze školních stránek http://zshusovabrno.cz/skolni-druzina/Vyplněný formulář je možné poslat naskenovaný na adresu  Číst dál …

Karneval v ŠD

Karneval jsme zahájili představováním a promenádou masek. Děti si společeně zatancovaly v rytmu macareny a zaznělo plno dalších hudebních hitů. Nechyběli ani oblíbené soutěže. Odpoledne jsme si náležitě užili a do víru tance se zapojily i paní vychovatelky. Nikdo z Číst dál …

Školní vzdělávací program

13.01 Školní vzdělávací program ŠD

„Pexesový král“

V týdnu od 12.-16.11. se ve školní družině konala soutěž “Pexesový král.” Všechny děti s radostí a nadšením soupeřily v pexesu a zdokonalovaly tak svou paměť.

Sportovní odpoledne

Děti ve školní družině si užily slunečné sportovní odpoledne, kde plnily na několika stanovištích různé pohybové úkoly. Všichni si odpoledne velmi užili a zasportovali si.