Školní družina

 Školní družina na Husově nabízí:

 • dobré podmínky pro ranní a odpolední činnost dětí,
 • sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně školy,
 • kroužky: sportovní hry, hudebně-pohybový, keramicko-výtvarný, italština, přírodověda hrou, šikovné tlapky (rukodělný kroužek),
 • návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadelní představení, kurzy v DDM Junior),
 • sportovní, výtvarné a pěvecké soutěže v průběhu školního roku,
 • každodenní vycházky do okolí školy.
Oddělení školní družiny:
 Kapacita: sedm oddělení
Č. ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA DĚTI
I. Jindřiška Tlustošová 1.A + část 2.B
II. Kateřina Dolejšová 1.B + část 4.B
III. Markéta Lakatoš Červková 1.C + část 4.B
IV. Šárka Di Pietrová 2. C + část 2.B
V. Martina Folovská 2.A + část 3.A
VI. Leona Hlavatá 3.B + část 3.A
VII. Ivana Urbánková 3.C + 4.A
Provoz
 • ranní družina: 6.15-7.40 hod.
 • odpolední družina: 11.40-17.00 hod.
Platby

150,- Kč/měsíc

Pokyny pro zákonné zástupce dětí
 • Děti lze ze ŠD vyzvednout v 13.45 hod. před vycházkou  nebo po 15.00 hod. kdykoliv, nejpozději však do 17.00 hod.
 • Odchody dětí ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.
 • Samo může dítě odejít domů pouze v případě, má-li to poznačeno v zápisním lístku nebo v deníčku; odchody dětí na základě telefonického oznámení zákonným zástupcem nejsou přípustné.
 • Děti si vyzvedáváte ve vestibulu školy zazvoněním na příslušný zvonek oddělení ŠD a oznámením jména a příjmení vyzvedávaného dítěte.
 • Do ŠD zajistěte dětem deníček pro kontakt s rodiči (prosíme o jeho pravidelnou kontrolu), ručník a převlečení na vycházky (dle vlastního uvážení).
 • Poplatek za ŠD se vybírá za pololetí kalendářního roku (tj. září-prosinec 600,- Kč, leden-červen 900,- Kč); poplatek se platí bezhotovostním převodem z účtu nebo složenkou nejpozději do 30 dnů po obdržení složenky.
Ke stažení

Soubory: Družina

Akce ŠD (123.6 KiB)

Přihláška - Kroužky (121.0 KiB)

Vnitřní řád školní Družiny 2017 18 Platný (134.8 KiB)

Zápisní Lístek Do ŠD (122.6 KiB)

Kroužky školní družiny

Kategorie: Kroužky školní družiny

Nabídka kroužků ŠD na školní rok 2018/2019

KROUŽEK DEN HODINA TŘÍDA VYCHOVATELKA
ŠIKOVNÉ TLAPKY PONDĚLÍ 11:40–12:35 1.A L.ČERVKOVÁ
ŠIKOVNÉ TLAPKY PONDĚLÍ 11:40–12:35 2.AB, DOLEJŠOVÁ
ŠIKOVNÉ TLAPKY PONDĚLÍ 11:40–12:35 2.BC URBÁNKOVÁ
ŠIKOVNÉ TLAPKY ÚTERÝ 11:40–12:35 1.B TLUSTOŠOVÁ
ŠIKOVNÉ TLAPKY ČTVRTEK 11:40–12:35 1.C Di PIETROVÁ
SPORTOVNÍ HRY PONDĚLÍ 15:00–16:30 1.– 2. tř. DOLEJŠOVÁ
PŘÍRODOVĚDA HROU ÚTERÝ 15:00–16:15 3.– 4. tř. L.ČERVKOVÁ
SPORTOVNÍ HRY ČTVRTEK 15:00–16:30 3.– 4. tř. FOLOVSKÁ
DYSLEKT. SEMINÁŘ STŘEDA 11:40–12:35 2.BC HLAVATÁ
DYSLEKT. SEMINÁŘ ČTVRTEK 15:00–16:00 4.A HLAVATÁ
KERAMICKO-VÝTV. STŘEDA 15:00–16:30 1.– 2. tř. TLUSTOŠOVÁ
KERAMICKO-VÝTV. ČTVRTEK 15:00–16:30 3.– 4. tř. FOLOVSKÁ

 

Kroužky ŠD jsou pro družinové děti zdarma. Pouze kroužek keramicko-výtvarný je placený – cena 500,- Kč/pololetí. POZOR! Kapacita keramicko-výtvarného kroužku je omezena na 14 dětí/skupinu. Rozhoduje pořadí přihlášky s platbou v hotovosti.

Kroužky ŠD budou probíhat od 17.9.2018

 

PŘIHLÁŠKU NA KAŽDÝ KROUŽEK VYPIŠTE ZVLÁŠŤ, DĚKUJEME.

Články z rubriky školní družina

Kategorie: Školní družina

„Pexesový král“

V týdnu od 12.-16.11. se ve školní družině konala soutěž “Pexesový král.” Všechny děti s radostí a nadšením soupeřily v pexesu a zdokonalovaly tak svou paměť.

Žádný komentář

Sportovní odpoledne

Děti ve školní družině si užily slunečné sportovní odpoledne, kde plnily na několika stanovištích různé pohybové úkoly. Všichni si odpoledne velmi užili a zasportovali si.

Žádný komentář

Pyžamová párty ve školní družině

V pátek 16.2.2018 si užily děti v družině “Pyžamovou párty”. Všichni se převlékli do vlastního pyžama a prožili odpoledne plné her, radosti a zábavy. A aby to byla správná pyžamová párty, tak byla zakončena odpočinkem a pohádkou.

Žádný komentář

„Popcorn party“ ve školní družině

V úterý 23.1. jsme pro žáky uspořádali v naší tělocvičně „popcorn párty“. Za splněné disciplíny byli soutěžící odměněni slanou odměnou – poprcornem.

Žádný komentář

Sportovní odpoledne – školní družina

Ve školní družině proběhlo ve středu sportovní odpoledne. Děti si vyzkoušely různé disciplíny, které prověřily jejich zdatnost. Všichni jsme si odpoledne užili, pojdívejte se na fotogalerie zde.

Žádný komentář