Na konci června bude dvoudenní ředitelské volno

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuje, že na dny 29. -30. 6. 2015 vyhlašuje z organizačně provozních důvodů (rekonstrukce ve školních budovách) ředitelské volno. V tento den škola nezajišťuje stravování a uzavřena bude také školní družina.