Pěvecká soutěž prvňáčků a druháčků na Rašínce

Ve středu 24. 2. 2016 proběhla pěvecká soutěž pro žáky 1. a 2. tříd. Vybraní zpěváci-vítězové prvních kol- zazpívali krásné písničky. Z 1. tříd zvítězil Matyáš Tomka z 1. B a z 2. tříd zvítězila Viktorka Grofová ze 2. A. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou přípravu.