Mimořádná opatření – důležité!

Mimořádná opatření

Naše škola zavádí mimořádná opatření v souvislosti s doporučením KHS JmK nepoužívat pro pitný režim „kohoutkovou“ vodu. V obou školních budovách byly na chodbu umístěny dávkovače na pramenitou vodu, které jsou dětem k dispozici. Žáci byli o těchto mimořádných opatřeních informováni. V MŠ Jánská 22 je pitný režim dětí zajištěn dostatečným množstvím převařené vody a čaje. Tato opatření budou platit do odvolání.

Toto opatření již bylo zrušeno, více zde