Projekt Vesmír ve IV. A

Den 19. říjen 2016 se stal významným mezníkem v oblasti dobývání vesmíru a žákům ze IV. A se jistě vryje do paměti na dlouhou dobu.
Vzniklo celkem pět posádek odvážných astronautů, jejichž cílem bylo doletět na určitou planetu sluneční soustavy, poté shromáždit co nejvíce informací včetně odebrání vzorků z povrchu planety a bezpečně se vrátit na Zemi.Tímto způsobem jsme si obohatili znalosti o planetách Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn.Téměř všechny kosmické lodě cíl splnily, včetně šťastného návratu na rodnou planetu, pouze jedna posádka z  důvodů technických potíží, které nastaly během zpáteční cesty, nepřistála. Je ovšem třeba ocenit to, že i přes všechny nesnáze, které astronauty provázely během  závěrečných manévrů, stihli odeslat důležité informace o planetě do Řídícího centra pro výzkum vesmíru (ŘCPVV).
Všem posádkám děkujeme za obrovský skok v dobývání vesmíru.
IV. A