První pomoc se studenty medicíny

Žáky osmých a devátých ročníků navštívili ve výuce studenti medicíny, kteří je prakticky zasvětili do záchrany života a chování při život ohrožujících stavech.

Během scének či praktických ukázek pomoci při bezvědomí, mozkové mrtvici nebo infarktu či zneprůchodnění dýchacích cest u malého dítěte si každý žák natrénoval postup jak pomoci zachránit život.

Dvouhodinový program nabitý důležitými a praktickými instrukcemi tak činí z našich nejstarších žáků mnohem poučenější zachránce života než je běžná veřejnost. I toto je součást základního vzdělání.

FOTOGALERIE