Seminář pro rodiče „Bezpečně na internetu“

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na seminář Městské policie Brno „Bezpečně na internetu“, který se uskuteční 14. 2. 2017 v 16 hod. ve studovně školní ve školní budově na Husově 17. Účastníci semináře se seznámí s informacemi týkajícími se fenoménu kyberšikany a dalších případů porušování lidských práv prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
Seminář trvá cca 90 min. a je pro rodiče našich žáků zdarma.

Těším se na Vaši účast.
Jana Dvořáková, předsedkyně Klubu rodičů a přátel školy