English Week na Husovce

V týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2017 proběhl na naší škole pilotní ročník celotýdenní akce s názvem English Week. Během celého týdne se žáci aktivně a intenzivně setkávali s angličtinou či kulturou a reáliemi anglicky mluvících zemí. Mnozí z našich kolegů zapojili ve výuce metodu CLIL (integrovanmá výuka předmětu a cizího jazyka) – pomoc se zapojením této metody do výuky včetně zdrojů a nápadů nám poskytla Mgr. Vojtková z Masarykovy univerzity v Brně. Jiní učitelé v rámci svých aprobačních předmětů přiblížili díla významných anglicky píšících autorů či se žáky zabývali historií a geografií Velké Británie či USA.

V rámci zvláštních celého týdne nás též navštívili rodilí mluvčí – dobrovolníci z IBM a žáci měli možnost si poslechnout britskou, americkou i kanadskou angličtinu a zapojit se do seminářů, které naši hosté vedli. Mezi témata patřily například střípky ze zeměpisu a kultury USA a pohádková hodina (pro žáky 5. tříd) či interaktivní přednáška na téma umění prezentovat a mluvit na veřejnosti (pro starší žáky).

Žáci 8. tříd dostali unikátní možnost zúčastnit se intenzivního kurzu anglického jazyka vedeného rodilými mluvčími – 5 hodin denně a 5 dnů v týdnu s několika různými mluvčími. Nakonec této možnosti využilo téměř 30 žáků 8. ročníků a i podle zpětné vazby, kterou udělili svým lektorům, byli nadmíru spokojeni.

Součástí týdne byl i doprovodný program – Velký anglický kvíz – kdy žáci v angličtině odpovídali na nejrůznější záludné otázky z mnoha oborů lidské činnosti. Řešitelé museli zapojit svou kreativitu, logický úsudek i schopnost vyhledávat a třídit informace. Ti nejvytrvalejší a nejúspěšnější nakonec získali knižní odměnu (jak jinak než v AJ). Součástí týdne byl i mikroseminář a diskuze pro rodiče na téma učení se jazykům.

Již se těšíme na další ročník, mnoho z aktivit jistě opět ve vylepšené podpobě nabídneme a jistě přidáme další.

Fotografie z akce naleznete zde.