Ředitelské volno – 5. 6. 2017

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na pondělí 5. 6. 2017 vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z organizačních důvodů (celodenní školení pedagogického sboru – lektorka Mgr. Michaela Veselá) ředitelské volno. V tento den škola nebude zajišťovat stravování, ale školní družina bude pro zájemce v provozu.

Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy