Expedice Evropa

Žáci pátého ročníku se zúčastnili zábavné outdoorové hry Expedice Evropa, kterou v parku pod Špilberkem pořádalo Eurocentrum Brno spolu se střediskem Europe Direct Brno. Expedice byla inspirována putováním a působením Jana Ámose Komenského a byla zaměřena na poznávání Evropy, jednotlivých evropských zemí a symbolů Evropské unie.

Soutěžilo se na 5 stanovištích, kde se plnily úkoly různého druhu – od skládání mapy Evropy, poznávání jednotlivých zemí a jazyků, až po vytváření českého textu pro evropskou hymnu.

Děti si hru užily, a zároveň se dozvěděly mnoho nových informací o Evropě i Evropské unii.