Milí rodiče, zjistěte, jak bude probíhat předvánoční týden na Husovce:

V pondělí 18. 12. probíhá výuka podle rozvrhu.

V úterý 19. 12. bude 5. – 8. ročník na výletě v předvánoční Praze;                                        9. ročník skončí výuku 4. vyuč. hod. (v 11.35 )

Ve středu 20. 12. probíhá výuka podle rozvrhu.

Ve čtvrtek 21. 12. se koná tradiční vánoční školní akademie; pro žáky 4. – 5. tříd od 8.00 hodin, pro žáky 6. – 9. tříd od 10.00 hodin. Na 10.00 zároveň srdečně zveme i zájemce z  řad rodičů, protože odpolední akademie se letos z organizačních důvodů nekoná.

V tento den výuka končí v průběhu čtvrté vyučovací hodiny (11.15 – 11.35 hodin), odpolední výuka odpadá.

V pátek 22. 12. proběhnou od 8.00 hodin vánoční besídky ve třídách. Výuka tento den končí také v průběhu čtvrté vyučovací hodiny (11.15 – 11.35 hodin).

Nástup do školy bude ve středu 3. ledna 2018.

 

Milí rodiče i žáci, přejeme Vám klidné, krásné a láskyplné Vánoce a kéž nám ta vánoční laskavost přetrvá i do následujících všedních dní. Přejeme Vám také úspěšný rok 2018 ve zdraví!