PREZENTACE ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Minulý čtvrtek proběhla na Husovce velká událost. Naši deváťáci prezentovali v aule své ročníkové práce před ostatními spolužáky z osmých a devátých ročníků. Od rána panovala mezi deváťáky značná nervozita. Hodnotící porota nechala jednoho po druhém vylosovat lísteček s číslem, které určovalo pořadí, ve kterém se bude prezentovat a mohlo se začít. Hned poté, co vystoupilo několik deváťáků, bylo jasné, že letos byla laťka nasazena opravdu hodně vysoko. Všichni ze sebe vydali maximum, projevy vystupujících byly sebevědomé, samotné prezentace byly pečlivě připravené.

Gratulujeme šesti nejlepším prezentujícím deváťákům, kterými jsou: Jakub Štětina, Adéla Dvořáková, Markéta Alexandrová, Milica Malíková, Samantha Růžičková, Dora Petrovičová.