Městské kolo matematické olympiády

Skvělého výsledku dosáhla v městském kole matematické olympiády 5. tříd Svatava Šimečková z 5.C. V soutěži, které se zúčastnilo téměř 350 dětí z celého Brna, obsadila vynikající dělené čtvrté místo. Blahopřejeme.