NOVÝ PROJEKT A EXKURZE LONDÝN

Naše škola získala v letošním roce grant z MŠMT ve výši 290 000 Kč na realizaci projektu „Česká a brněnská emigrace a exil v letech 1914-1989“. Součástí projektu bude například jednodenní exkurze do Mikulova a Valtic v letošním školním roce a pětidenní exkurze do Anglie a Francie (3 noci spaní v Londýně), která se s největší pravděpodobností uskuteční v říjnu následujícího školního roku. V průběhu dubna Vás budeme informovat o konkrétní částce a podrobnějším popisu zahraničí akce. Záloha na exkurzi by se platila ještě v tomto školním roce. Doprava do Anglie a Francie bude hrazena z grantu MŠMT.

Jakub Cimala, koordinátor projektu