Meteostanice pro školy – F.I.S.T., aneb co všechno žáci umí (1. část)

Meteostanice pro školy – F.I.S.T.,  aneb co všechno žáci umí (1. část)

Žáci základní školy Husova se ve školním roce 1017/18 zúčastnili soutěže iKid, kterou pořádala firma KPMG. Cílem soutěže bylo, jak znělo v propozicích soutěže, „naučit děti využívat jejich jedinečné, inovativní myšlení a inspirovat je k tomu, aby věřily, že jejich inovativní myšlenka může změnit svět“. Tímto se snaží organizátoři podpořit kreativitu dětí a vytvořit bezpečné prostředí pro hraní si s vlastními podnikatelskými nápady.

Družstvo žáků naší školy ve složení Jakub Štětina, Tomáš Majerník, Dora Petrovičová, Johanka Fidlerová, David Hanák, Samuel Novotný, Tony Tieku a Šimon Gold, pod vedením paní učitelky Bohumily Kroupové, se rozhodlo soutěže zúčastnit. Přišli s nápadem postavit meteostanici, která přenáší data na server a odtud je mohou uživatelé prostřednictvím naprogramované aplikace vidět na svém mobilním telefonu nebo na webových stránkách. Sami žáci nazvali svůj prototyp F.I.S.T, tedy „Forecast in school time, v překladu Předpověď počasí ve školním čase. Mentorkou byla za firmu IBM paní Iveta Horrová, která nám poskytla mnoho cenných rad, zprostředkovala setkání s odborníky z firmy IBM, zorganizovala návštěvu Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a během celého trvání projektu nám byla velkou oporou. Součástí soutěže bylo vyrobit funkční prototyp, což se žákům stoprocentně povedlo a na soutěži výsledný funkční prototyp také předvedli. Obal byl vytisknutý na 3D tiskárně a paní učitelka Ludmila Fidlerová jej výtvarně dotáhla k dokonalosti. Další podmínkou účasti ve finále soutěže bylo čtyřminutové vystoupení, kdy žáci měli svůj projekt představit. S touto činností nám velmi odborně pomáhal pan učitel Ondřej Krahulec. Soutěž probíhala v Praze v centrále firmy Microsoft. Bohužel do první trojice se žáci naší školy nedostali. Ze soutěže si však odvezli spoustu zážitků, cenných rad a zkušeností. Obrovskou devizou celého projektu je fakt, že naši žáci si meteostanici postavili od začátku do konce sami.

Nakonec jsme se rozhodli pokračovat v projektu a postavit ještě jednu meteostanici, aby mohli měřit počasí jak žáci na Husově ulici, tak žáci prvního stupně na ulici Rašínova. Stavbou a provozem meteostanice chceme naplnit hlavní účel přírodních věd, totiž že se o přírodě naučíme nejvíc jejím pravidelným pozorováním. V celém projektu chceme spolupracovat s i nadále firmou IBM, která  poskytne finanční prostředky na jeho pokračování, dokončení a zavedení do provozu.