Praktická ekologie v Soběšicích na Jezírku

Rok 2018 vejde do historie jako rok velmi teplý a suchý. I z tohoto důvodu byl pro žáky devátých ročníků zvolen výukový program s názvem Voda. Žáci si uvědomili, jak člověk může ovlivňovat vzhled krajiny, aby byla schopna zadržovat více vody a tak být chráněna  před podvodní i před suchem.
Program byl velmi akční. Žáci si užili skupinovou práci, soutěž i sehráli scénku, kdy radnice města rozhodovala o různých zásazích do přírody.