Den zdravého životního stylu

Dne 2.5. 2019  na ZŠ Husova proběhl Den zdravého životního stylu, při kterém byly, nejen v rámci budovy základní školy, organizovány tematické bloky. Ještě předtím, než tato akce vypukla, měli žáci možnost výběru z osmi nabízených bloků. No co Vám budeme povídat, byl to boj. V samotný den konání akce žáci získali nejen spoustu zajímavých poznatků, ale dokonce si vše  mohli i prakticky vyzkoušet. Aktivity byly velmi různorodé od relaxačních technik, přes obohacení slovní zásoby v cizím jazyce, až po velmi intenzivní fyzický trénink.

Třída VI.A se pro tento den proměnila v oázu klidu, kde se žáci mohli seznámit s uklidňující technikou mandal. Relaxační techniky dále žáci rozvíjeli na přednáškách o psychohygieně, a také například v rámci protahovacích cvičení, které byly organizovány odborníky z praxe.Milovníci pohybu se mohli zapojit do rozličných aktivit, jež pro ně byly připraveny  nejen v naší tělocvičně, ale i ve sportcentru Babylon. Ruku v ruce s pohybem jde i zdravá strava! Gurmáni si tedy také  přišli na své. Pro děti byla připravena návštěva bio restaurace REBIO. Zde se žáci dozvěděli nejen něco o zdravém vaření, ale rovněž mohli zdravé jídlo i ochutnat. Na to navazovaly další zajímavé a zábavné aktivity na půdě školy, které doplnily informace o superpotravinách a zdravém stravování o praktické dovednosti. Dokonce i naše školní kuchyňka se na chvíli proměnila na zdravou restauraci. Naši mladí kuchaři připravili mnoho zdravých a lehkých pokrmů, na kterých jsme si poté společně pochutnali.

Věříme, že se tento den zdravého životního stylu vydařil a že si ho žáci, ale i učitelé užili. Příští rok se budeme opět těšit!