Hra na školu a Den otevřených dveří

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!

 

Těšíte se, že už půjdete za rok také do školy jako vaši starší kamarádi?

Vybíráte, jakou byste měli rádi aktovku?

Neumíte si představit, jaké to je,

sedět ve školní lavici a poslouchat paní učitelku?

Přijďte si vyzkoušet školní radosti i starosti nanečisto!

Přijďte si s námi hrát na školu!

HRA NA ŠKOLU

začíná v úterý 14. ledna 2020 v 15:15 hodin

v budově školy Rašínova 3

Děti si vyzkouší, jestli vydrží sedět v lavici, dávat pozor, plnit zadané úkoly, pracovat celou vyučovací hodinu.

Na konci je vždy čeká velká pochvala a malá odměna.

Je určena všem předškolákům, kteří v září 2020 nastoupí do první třídy, ale i dětem, které zůstanou v MŠ po odkladu školní docházky.

S sebou budete potřebovat přezůvky a pastelky.

Rodiče si děti vyzvednou vždy v 16:00 hod. ve vestibulu školy.

Nemusíte návštěvu předem hlásit a je zdarma.

Další termíny:21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3. 2020

Přijďte se také do školy podívat v Den otevřených dveří

ve čtvrtek 5.3. 2020 od 8:00 do 9:40 hodin.