Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v souvislosti s mimořádným opatřením – uzavření MŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, a v souvislosti s nařízením Rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Brno, Husova 17, s účinností od 1. dubna 2020 takto:

děti s neomezenou dobou pobytu – 0,– Kč.

Tyto částky jsou platné pro období od 1. dubna 2020 do ukončení mimořádných opatření.

V případě, že na tato období byla již platba za předškolní vzdělávání provedena, bude rodičům vrácena po skončení mimořádných opatření.

Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy