Podmínky provozu MŠ od 25. května 2020

Vážení rodiče,

od 25. května 2020 budou na území naší městské části Brno-střed znovuotevřeny mateřské školy.

Naše MŠ Jánská 22 od 25. května 2020 otevře pro předškolní vzdělávání za těchto podmínek:

  1. Předškolní vzdělávání bude probíhat každý pracovní den od 7:00 – 16:00 hod.
  2. Přihlášení k předškolnímu vzdělávání je dobrovolné, rozhodnutí je zcela na zákonném zástupci dítěte. Ten pečlivě zváží všechna zdravotní a bezpečnostní rizika (viz Čestné prohlášení o bezinfekčnosti).
  3. Zákonný zástupce může přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání do 15. 5. 2020 emailem na msjanska@zshusovabrno.cz nebo telefonicky na mobil 735 120 188. Dodatečné přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání po 15. 5 2020 není možné.
  4. Vstup do prostor mateřské školy (včetně šatny) bude umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám! V prostorách před mateřskou školou dodržujte odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte).
  5. Pro případ podezření na nákazu by dítě mělo mít k dispozici jednu roušku v uzavíratelném sáčku. Rouška pro dítě starší 2 let užívaná pro příchod a odchod dítěte do mateřské školy na veřejných místech by měla být uložena v uzavíratelném sáčku nebo si ji zákonný zástupce odnese a přinese. Náhradní oblečení dítěte předá zákonný zástupce zaměstnanci MŠ v sáčku/igelitové tašce.
  6. Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do mateřské školy vstoupit. Pro dítě trpící alergií je třeba doplnit potvrzení lékaře, že je dítě léčeno alergologem.
  7. Po dobu tohoto opatření platí přísný zákaz nošení jakýchkoliv hraček z domova do MŠ.
  8. Strava v tomto období bude zajištěna dovozem jídla z MŠ Nádvorní 3. Bližší informace ohledně platby stravného v tomto období zašle MŠ.

V otázce zajištění zdraví žáků a zaměstnanců školy bude mateřská škola postupovat podle dokumentu „Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (více na www.msmt.cz).

Vyplňte a podepište Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení v příloze nebo k vyzvednutí v mateřské škole). Dokument odevzdá zákonný zástupce při nástupu dítěte do mateřské školy. Bez tohoto dokumentu nebude dítěti předškolní vzdělávání umožněno.

Těšíme se na Vás!                                                            Pedagogové a zaměstnanci MŠ Jánská 22

Podmínky provozu MŠ – znovuotevření