OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

+

Informace o výsledcích zápisu

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на
навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního
vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону №
67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є
візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,
který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування
у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з
тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у
закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
Termín zápisu 14. 6. 2022 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Дата та час запису: 14. 6. 2022 від 14:00 год. до 17:00 год.
Místo zápisu: budova 1. stupně, Rašínova 3 / Місце запису: корпус 1 ступеня, Рашинова 3

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0
Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
  českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України
  або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce
  2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo
  k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní
  docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského
  zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого
  класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022
  року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки
  обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок
  відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного
  психолога.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole) заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько- українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідній школі)
  b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se
  založí do spisu);
  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба
  надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
  документ, що дає право представляти дитину.
 4. Žádost může být podána / Заявку можна подати:
   Datovou schránkou / Ящик даних:
  ID datové schránky / ID ящика даних: 3ctmbxs
   E-mailem s elektronickým podpisem / Електронною поштою з електронним підписом:
  hospodarka@zshusovabrno.cz
   Poštou / Поштою – na obálce bude heslo / на конверті буде пароль:
  Zápis na adresu / Реєстрація за адресою: ZŠ Husova 17, 602 00 Brno
   Předat osobně v budově Rašínova 3 / Здача особисто в буд. Рашинова 3
   Preferujeme osobní předání. / Mи віддаємо перевагу особистій передачі.
 5. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. Přijímá
  pouze žáky ze spádové oblasti školy, v případě bude-li zájem větší než kapacita školy,
  rozhodne los.
  Директор школи приймає рішення про вступ до базової освіти за встановленими
  критеріями. Він приймає учнів лише з району охоплення школи, якщо зацікавленість
  перевищує можливості школи, вирішує лотерея
  V Brně / м. Брно dne/дата 30.5.2022

Ředitel základní školy / Директор початкової школи
Mgr. Roman Tlustoš

Vážené rodiče, v současné době máme na naší škole naplněnou kapacitu žáků, proto nemůžeme
přijmout další žáky.
Шановні батьки, наразі наша школа заповнена, тому не можемо прийняти більше учнів.

Velice nás to mrzí. Děkujeme za pochopení.
Нам дуже прикро. Дякую за розуміння.

S pozdravem,
Mgr. Marcela Nečasová
zástupce ředitele

З повагою,
Mgr. Marcela Nečasová
заступник директора

Informace o výsledcích zápisu

Výsledky zápisu, přijatých žáků, budou zveřejněny pod registračním kódem dne 30. 6. 2022 na
webových stránkách školy https://zshusovabrno.cz/ a ve vestibulu 1. stupně v budově školy
Rašínova 3.
Результати зарахування зарахованих учнів будуть оприлюднені під реєстраційним
кодом 30 червня 2022 року на сайті школи https://zshusovabrno.cz/ та у вестибюлі
першого класу в будівлі школи Рашинова 3.
Váš registrační kód bude přidělen ke každé žádosti o přijetí.
Ваш реєстраційний код буде присвоєно кожній заяві на вступ.
Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.
Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.
Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022.
Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.