Můj kamarád

Námětové hry se snahou o začlenění do života kolektivu. Řídit se pravidly chování ve skupině a umět se podřídit přání. Spolu vytvářet pohodu a získat relativní citovou samostatnost. Malou “ochutnávku” z činnosti si můžete prohlédnout zde.

Rodičovská kavárna na Husovce

Ve středu 30. 5. proběhla na Husovce Rodičovská kavárna. Rodiče měli možnost se občerstvit a dát si dobrou kávu. Poté proběhla beseda s psycholožkou Šárkou Mikovou. Téma se tentokrát týkalo typologii osobností u dětí. Rodiče měli možnost náhlednout do přemýšlení Číst dál …

Ředitelské volno

Ředitelské volno
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám záměr vedení školy vyhlásit v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na dny 18. 11. a 22. 12. 2016 z organizačně provozních důvodů (údržba a dokončení oprav ve školních budovách) ředitelské volno.

Mimořádná opatření – důležité!

Mimořádná opatření

Naše škola zavádí mimořádná opatření v souvislosti s doporučením KHS JmK nepoužívat pro pitný

režim „kohoutkovou“ vodu. V obou školních budovách byly na chodbu umístěny dávkovače na

pramenitou vodu, které jsou dětem k dispozici. Žáci byli o těchto mimořádných opatřeních

informováni. V MŠ Jánská 22 je pitný režim dětí zajištěn dostatečným množstvím převařené vody a

čaje. Tato opatření budou platit do odvolání.