Důležité informace

Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Mílí rodiče a přátelé školy,

na poslední schůzce Klubu rodičů jsme představili přítomným zástupcům tříd projekt „Pomáháme školám k úspěchu“. Jedná se o jedinečný vzdělávací projekt pro vybrané veřejné školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.“
Posláním projektu je vytvořit síť učících se škol zaměřených na úspěch každého dítěte. K naplnění tohoto poslání poskytuje projekt zapojeným školám dlouhodobou podporu při zvyšování kvality výuky.
Jakým způsobem bude tato podpora v letošním školním roce realizována na naší škole?

– vzdělávání pedagogického sboru (např. Festival pedagogické inspirace v Praze-Kunraticích, školení Typologie osobnosti MBTI, návštěvy na projektových školách)
– dvě pedagogické konzultantky (zkušené učitelky, mentorky, lektorky a koučky v jedné osobě, které pracují jako průvodkyně učitelů na cestě k zlepšování výuky)
– dva pedagogičtí asistenti/pároví učitelé (přítomnost dvou učitelů v hodině nabízí možnost, jak věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji)
– vzájemné učení (otevřené hodiny – učitelé se vzájemně navštěvují v hodinách, inspirují se, sdílí příklady dobré praxe)
– podpora leadershipu (aby všichni pedagogové šli jedním směrem a táhli za jeden provaz)
– vybavení školy pomůckami a odbornou literaturou pro efektivní výuku

Vice informací o projektu naleznete na zde, kde v záložce Lidé v projektu naleznete také medailonky našich pedagogických konzultantek Mgr. Leony Mechúrové a Mgr. Kateřiny Sobotkové.

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 3. 11. 2016, 10. 11. 2017 a 1. 2. 2018 z organizačně provozních důvodů ředitelské volno. V těchto dnech bude probíhat školení pedagogického sboru:

3. 11. 2017 – Mgr. Michaela Veselá (Společně k bezpečí): Klima školy, třídy

10. 11. 2017 – účast sboru na Festivalu pedagogické inspirace v Praze-Kunraticích (projekt Pomáháme školám k úspěchu)

1. 2. 2018 – školení sboru Typologie osobnosti MBTI (projekt Pomáháme školám k úspěchu)

V tyto dny škola nebude zajišťovat stravování, školní družina bude pro zájemce v provozu.

Roman Tlustoš, ředitel školy

Valná hromada Klubu rodičů a přátel školy

Milí rodiče,

Valná hromada KR a jednání Rady KR naší školy se bude konat 03/10/2017 od 16:00 hod na Husově 17 (ve studovně, 1. patro). Srdečně jsou zváni nejen zástupci tříd, ale všichni rodiče.

Jana Dvořáková, předsedkyně KR

 

Informace o školní jídelně

Vážení rodiče,

informace týkající se školní jídelny naleznete zde na webových stránkách. Po najetí na ZÁKLADNÍ ŠKOLA, v horní liště stránky, se rozrolují informace o obou stupních, školní družině i školní jídelně. Klikněte prosím na ŠKOLNÍ JÍDELNA  a objeví se Vám celá strana věnovaná tomuto tématu. Popřípadě využijte tento odkaz: http://zshusovabrno.cz/jidelna/

Děkujeme.