Důležité informace

Úřední hodiny kanceláře školy o letních prázdninách

Úřední hodiny kanceláře školy: 1. – 4. 7. od 8.00 do 14.00 hod.

26. – 30. 8. od 8.00 do 14.00 hod.

nebo jindy po předchozí telefonické domluvě: 605 238 183; 542 214 899

DŮLEŽITÉ !!! – Prosíme rodiče o vyplnění zpětnovazebného dotazníku

Vážení rodiče,

na svém edookitu naleznete odkaz na dotazník, který je zaměřen na zpětnou vazbu za uplynulý školní rok. Prosíme Vás, abyste si našli chvíli čas a vyplnili jej. Je to pro nás velmi důležité!

V případě, že se vám na edookit nepodařilo přihlásit, odkazy naleznete zde:

Pokud máte dítě na budově RAŠÍNOVA – https://forms.gle/CJEuRewNKYPLaVBE8 

Pokud máte dítě na budově HUSOVA – https://forms.gle/vuYSw8NGBb3CUSYu8 

 

Děkujeme

Organizace posledníého červnového týdne

Milí rodiče,

seznamte se se změnami ve výuce na Husovce v posledním červnovém týdnu 24. – 28. 6. 2019:

Od pondělka 24. 6. do čtvrtka 27. 6. bude vyučování zkráceno – výuka skončí  4. vyučovací hodinou (11.35).

V pátek 28. 6. odejdou děti ze školy po předání vysvědčení, tedy zhruba v 8.45 – 9.30 (záleží, jestli se třída zúčastní rozloučení s deváťáky v aule školy).

Pokud žák obědvá ve školní jídelně, obědy budou v pátek k dispozici v době 11.00 – 12.00.

 

Pondělí – Probíhá poslední (zkrácený) den výuky a také florbalový turnaj tříd 2. stupně.

Úterý – Odevzdáváme učebnice.

Středa – Předáváme učebnice.

Čtvrtek – Jsou-li všechny úkoly (včetně úklidu tříd) splněny – dopolední výlety tříd.

Pátek – Vydávání vysvědčení, stužkování absolventů, rozloučení. Zveme

              zájemce o zhlédnutí rozloučení deváťáků na jejich páteční slavnostní stužkování v 8.00

v aule školy.

 

Letní slavnost na Husovce!

Přijměte naše srdečné pozvání. Těším se na Vás!