Důležité informace

Ve středu 14. února odpadá odpolední výuka

Vážení rodiče,
ve středu 14. února 2018 budou všichni vyučující naší školy absolvovat odpolední školení pedagogických pracovníků. Z tohoto důvodu dojde ke zkrácení vyučování také na celé Husovce – výuka skončí již 11.35, tedy po 4. vyučovací hodině žáci odejdou na oběd a domů. Odpolední výuka odpadá.                                      Děkujeme Vám za pochopení.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Termín zápisu

 • 5. 4. 2018 (čtvrtek) od 14:00 hod. do 18:00 hod.
 • 6. 4. 2018 (pátek) od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Místo konání

 • školní budova prvního stupně Rašínova 3

Co naše škola nabízí

 • třídy na prvním stupni se snažíme naplňovat do počtu 25 žáků
 • vyučujeme angličtinu od prvního ročníku se zvýšenou hodinovou dotací
 • pro zajištění kvalitní výuky zaměstnáváme párové učitele a pedagogické konzultantky
 • zajišťujeme odbornou péči o žáky se SVP a žáky mimořádně nadané
 • máme fungující školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence)
 • ve výuce na prvním stupni uplatňujeme daltonské prvky
 • spolupracujeme se školami v zahraničí (Německo, Španělsko, Polsko)
 • nabízíme pestrou paletu kroužků (cizí jazyky, Věda nás baví, keramika, sportovní a pohybové kroužky, dramatická výuka, pěvecký sbor aj.)

Den otevřených dveří

 • 8. 3. 2018 (čtvrtek) od 8:00 hod. do 9:40 hod. na Rašínově 3

                                   od 9:45 hod. beseda pro rodiče (místnost č. 17)

Upozornění

K zápisu je nutné mít žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce – viz elektronická žádost, kterou získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz (datum otevření registrace bude upřesněno), dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018.

Od 1. 3. 2018 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online rezervačním systému.

www.zshusovabrno.cz, tel. 542 214 948

Ředitelské volno

Na čtvrtek 1. 2. 2018 byl vyhlášen ředitelský den následovaný jednodenními pololetními prázdninami (2. 2. 2018).

PF 2018

Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.
– Antoine de Saint-Exupéry

ŠŤASTNÝ, KRÁSNÝ A NAPLŇUJÍCÍ ROK 2018 PŘEJÍ VŠICHNI Z HUSOVKY