Důležité informace

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

oznamuji Vám záměr vedení školy vyhlásit v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v pondělí 16. 11. 2020 (školení pedagogického sboru) a v pondělí a úterý 21. – 22. 12. 2020 (opravy, malování tříd, generální úklid) z organizačně provozních důvodů ředitelské volno.

V případě dostatečného zájmu zůstane v omezeném režimu v provozu školní družina.

Roman Tlustoš, ředitel školy

Úřední hodiny kanceláře ZŠ a MŠ

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, PŘÍSP. ORG.

1. 7. 2020 a 8. 7. 2020 8:00–12:00 hod., 13:00–15:00 hod.
19. 8. 2020 a 26. 8. 2020 8:00–12:00 hod., 13:00–15:00 hod.

V jiné dny pouze po předchozí telefonické domluvě:
tel. 542 214 899 nebo mob. 605 238 183

Oznámení pro cizí strávníky

Od 1. 6. 2020 obnovujeme ve školní jídelně výdej obědů pro cizí strávníky.

Pouze do vlastních jídlonosičů.

Výdej: 11:00-11:45.

V případě nedodržení výdejní doby propadá oběd bez náhrady.

Oznámení školní jídleny k obnovení provozu

Vážení rodiče,
od 25. 5. 2020 obnovíme provoz ŠJ. V případě zájmu o stravování Vašeho dítěte Vás žádáme, abyste jej příhlásili na webových stránkách:
http://strav.nasejidelna.cz/0171
telefonicky na tel. 542 212 970 (pí. Kohoutková)
nebo na e-mailu: sjrasinova3@seznam.cz

Přihlášení ke stravování od 25. 5. je možné do 21. 5. do 15:00.
Na další dny vždy dva pracovní dny předem do 15:00.