Důležité informace

Daltonská konference 10.5.2018 na budově Husova 17

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 10. května 2018 bude budova školy Husova 17 místem konání další každoroční daltonské konference. Z tohoto důvodu dochází ke změně v délce vyučování; žáci 5.,6.,7. a 9. ročníku navštíví dopoledne filmové představení ve Velkém Špalíčku (9.00 – 11.30, film Coco,  115 Kč). 8.A,B má naplánovanou ekologickou exkurzi do firmy SAKO.
Čas a místo srazu oznámí třídní učitelé. Po zhlédnutí filmu (či po exkurzi) přivedou třídní učitelé své žáky (+- 12.00) k ZŠ Rašínova. Zde se rozejdou domů. Obědvající žáci dostanou tentokrát oběd v jídelně na ZŠ Rašínova.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,
oznamuji Vám záměr vedení školy vyhlásit v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 z organizačně provozních důvodů ředitelské volno. Dne 30. 4. bude pedagogický sbor pracovat na Plánu pedagogického rozvoje školy v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a 7. 5. bude školní budova na Husově 17 připravována na tradiční daltonskou konferenci, která proběhne pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka 10. 5. 2018.
Ve dnech ředitelského volna nebude škola zajišťovat stravování, mimo provoz bude i školní družina.

Zápis do MŠ

V úterý 3.4. budou mít rodiče, kteří chtějí zapsat dítě do MŠ pro školní rok 2018/19 možnost si vyzvednout formulář přihlášky v době od 8,30 – 12,00 a ve středu 4.4. v době od 13,30 – 16,00.
Přihlášky lze též vytisknout na stránkách https://zapisdoms.brno.cz
Sběr přihlášek proběhne ve středu 2.5. od 8,30 – 12,00 a ve čtvrtek 3.5. od 13,30 – 16,00.
Bližší informace k zápisu najdete na výše uvedených stánkách.

Změna vyučujících na Husovce

Vážení rodiče, milí žáci,
z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti paní učitelky Mgr. Niny Novákové dochází od pondělí 19. 2. 2018 k těmto změnám, které budou v platnosti po dobu její nepřítomnosti:
zástupem třídní učitelky 6. B je pověřena Mgr. Dagmar Řiháčková,
matematiku v 6. A, 6. B, 7. A, 7. B a 8. B bude vyučovat Mgr. Karel Vojkůvka,
hudební výchovu v 5. A, 5. C a 6. – 9. ročníku bude vyučovat Mgr. Radka Těšíková,
výchovu ke zdraví v 6. A a 6. B bude vyučovat Mgr. Bc. Pavla Kremserová.
Děkujeme za pochopení.