Klub rodičů a přátel školy

Název zapsaného spolku:
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, z. s. (dále jen „Klub“)

Sídlo spolku:
ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17
602 00 Brno

Aktuální vedení spolku:

Předsedkyně: Mgr. Petra Kališová Václavíková

Místopředseda: Mgr. Martin Prokeš

Pokladník: Vendula Zemanová

Kontaktní e-mail: klub.rodicu (zavinac) zshusovabrno.cz

Bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu: 2401116038 / 2010
(Důležité: Při zaslání platby uveďte jméno žáka!)

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, z. s. je dobrovolné, nepolitické uskupení s právní subjektivitou, které vzniklo v roce 2010.

O co nám jde?

 

V první řadě se chceme ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem podílet na rozvoji naší školy. Chceme Vám přiblížit školu do Vašich domovů, zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči, popularizovat školu na veřejnosti a hlavně pomoci dětem v tom, aby se ve škole cítily dobře a po létech na ni vzpomínaly s láskou a s porozuměním.

Jaké máme cíle?

 

  • Seznamovat veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy,
  • spolupracovat s vedením školy a seznamovat je s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů,
  • přispívat škole dobrovolnou pomocí jak materiálně, tak i finančně při zajišťování výchovně-vzdělávací činnosti a zlepšování nejen materiálních podmínek na škole,
  • podporovat mezinárodní styky školy, podávat žádosti o granty v oblasti výchovně vzdělávací a zájmové činnosti,
  • pořádat kulturní, výchovné a společenské akce ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.

Kde získáváme peníze na naši činnost?

 

Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, sponzorské dary, výnosy z různých společenských akcí a granty. Peníze a dary jsou určeny pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy. O jejich určení rozhoduje Rada Klubu na doporučení svých členů.

Jak se stát členem spolku?

 

Členem spolku „Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, z. s.“ se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která projeví o členství zájem a souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů a zaplacením ročního příspěvku.

Soubory: Ke stažení