Ročníkový projekt

Ročníkový projekt má za cíl zužitkovat vědění, dovednosti a schopnosti, které žák/yně nasbíral/a během svého studia na této základní škole. 

Z ročníkového projektu žák/yně obdrží 4 známky: 2 známky do českého jazyka (zpracování teoretické práce a prezentace), 1 známka do ICT a 1 známka do předmětu, které odpovídá tématu projektu. Známka za zpracování je stejná jako známka do příslušného předmětu. Žák/yně si může zvolit, do kterého předmětu se mu bude známka počítat, pokud bude téma spadat do více předmětů. Známka má váhu jako pololetní práce.

Ročníkový projekt musí splňovat tyto 4 části: návrh, realizace, teoretické zpracování, prezentace.

Důležité soubory ke stažení najdete na stránce níže.Jak na to ?

 1. Žák/yně si zvolí téma svého ročníkového projektu a vybere si odpovídajícího vedoucího
 2. Svému vedoucímu žák/yně odevzdá přihlášku k ročníkovému projektu viz soubor níže. Toto může učinit i online. Odevzdáním přihlášky je projekt považován za zahájený a nelze ho měnit.
  • Přihláška musí obsahovat:
   • téma ročníkového projektu,
   • stručný popis tématu a
   • časový harmonogram činností v průběhu období květen – listopad.
 3. Žák/yně dodržuje harmonogram termínů viz níže.

V průběhu zpracování ročníkového projektu má žák/yně možnost domluvit si osobní konzultace s vedoucím práce. Tyto konzultace nejsou povinné, ale doporučují se. Komunikace a spolupráce jsou součást výsledné známky z ročníkového projektu.

Pokud byste potřebovali inspiraci pro váš projekt, klikněte na žluté tlačítko a otevře se vám tabulka s nabídkami učitelů. Ti pro vás nachystali zajímavá témata ročníkových projektů, ze kterých si můžete vybrat.


Harmonogram a termíny

 • Do konce června 8. ročníku musí žák/yně odevzdat přihlášku k ročníkovému projektu svému vedoucímu. Může tak učinit osobně nebo elektronicky. Po tomto datu nelze projekt měnit téma projektu.

Abyste věděli, kteří učitelé jsou volní pro ročníkový projekt, klikněte na zelené tlačítko a otevře se vám tabulka se jmenným rozpisem, který vyplňuje vedoucí vašeho projektu. Pokud se v tabulce neuvidíte a přihlášku jste již odevzdali, dejte učiteli pár dní na vyplnění. Pokud to trvá, určitě se mu připomeňte.

Během letních prázdnin může žák/yně již pracovat na svém ročníkovém projektu, respektuje však, že vedoucí má také prázdniny, pokud bude chtít konzultovat svůj postup.

 • Do 21. listopadu žák/yně odevzdá elektronicky svůj finální ročníkový projekt do odevzdávárny Google Clasroom.
 • Do 30. listopadu vytvoří vedoucí hodnocení RP, žák/yně vytvoří sebehodnocení RP a sejdou se na společné schůzce.
 • Do 5. prosince žák/yně odevzdá elektronicky svou finální powerpointovou prezentaci do odevzdávárny Google Classroom.

12. prosince proběhnou prezentace ročníkových projektů v aule před 8. a 9. ročníky a komisí skládající se minimálně ze 3 učitelů. 

 • Do 16. prosince budou uděleny všechny 4 známky z ročníkového projektu.

Důležité

Neodevzdá-li žák/yně pro vážné důvody ročníkový projekt ve stanoveném termínu, omluví se písemně či ústně vedoucímu projektu nejpozději v den stanovený pro odevzdání ročníkového projektu; uzná-li vedoucí omluvu, určí náhradní termín odevzdání projektu. 

Pokud žák/yně projekt odevzdá, ale neprezentuje ji pro vážné důvody a s omluvou, může mu/ji být stanoven nový termín prezentace (žák/yně poté odprezentuje v předmětu Český jazyk). 

Pokud žák/yně neodevzdá ročníkový projekt v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu/ji omluva nebyla uznána nebo následně projekt neprezentuje, je celý projekt hodnocen „nedostatečně“ (stupeň klasifikace 5).


Kde hledat pomoc

Pomoc můžete hledat u svého vedoucího nebo některého učitele z organizačního týmu, kteří se mají na starosti ročníkové projekty. To jsou Pavla Kremserová, Eva Břečková nebo Ondřej Krahulec.

Také je možné využít svépomocný kurz na platformě Google Classroom – Ročníkový projekt, který jsme pro vás vytvořili. Zde můžete sdílet své zkušenosti a postup na svém ročníkovém projektu. Dále se zde můžete ptát na otázky, které vás v souvislosti s vašim projektem napadnou. Na otázky vám odpoví vaši spolužáci nebo někdo z organizačního týmu učitelů – Pavla Kremserová, Eva Břečková, Ondřej Krahulec. Pro úspěšný vstup do kurzu je třeba, abyste se přihlásili pod vaším školním emailem. Nutné je se do něj přihlásit a projekt a prezentaci poté odevzdat. Veškerá další aktivita v kurzu je zcela dobrovolná a slouží pouze jako podpůrný prostředek.


Kam projekt odevzdat

Projekt odevzdávejte do příslušných odevzdáváren v Google Clasroom. Přístup do učebny Clasroom najdete výše. V učebně si vyhledejte úkoly a vložte příslušné dokumenty do odevzdávárny.


Soubory ke stažení

Zde najdete šablonu, kterou si stáhnete a přímo do ní můžete začít psát vaši práci. Tato šablona splňuje všechny požadavky na formát, takže pokud nebudete měnit nastavení, nemusíte řešit velikost písma apod.:


Zde najdete formát ročníkového projektu, který je platný pro všechny typy projektů. Stanovuje základní vlastnosti vaší práce jako např. velikost písma, jak psát citace, jak má práce vypadat apod.:


Zde najdete 4 typy šablon pro ročníkové projekty. Vy se budete řídit tou, která odpovídá vašemu typu projektu. Tyto šablony vám mají pomoci s obsahem vaší práce:


Tipy od absolventů Husovky

“Zaberte si učitele, kterého znáte a se kterým víte, že se vám dobře pracuje.”

“Pro dobrou prezentaci improvizujte s textem, mějte dobrý přednes, artikulujte a hlavně žádné ruky v kapsách.”

“Projekt začněte včas a nenechávejte nic na poslední chvíli.”

“Až budete prezentovat, zkuste na chvíli zapomenout, že je tam publikum.”

“Buďte v relaxu.”

“Důkladně si vaši prezentaci připravte předem.”

“Práci na projektu začněte rovnou a neodkládejte to.”

“Buďte si jistí, že jste si vybrali téma, které vás baví.”

“Nestresujte se kvůli ročníkovce.”

“Nevykašlejte se na to… je to vlastně i zábava, hlavně však životní zkušenost.”

“Pište o tom, co vás baví, protože posluchači to pak poznají.”

“Až budete prezentovat: dbejte na čas, nevykašlete se na to, připravte si to a zkoušejte to pořád dokola.”

“Pište o něčem, co je vám blízké. Řekněte si, že prezentovat před lidmi bude v pohodě, i když se to ze začátku nezdá.”