Mateřská škola

Mateřská škola Jánská 22 nabízí:

Nabízíme:
 • individuální přístup k jednotlivým dětem,
 • využití prvků spolupráce, samostatnosti a zodpovědnosti jako příprava ke vstupu na ZŠ Husova,
 • seznámení s angličtinou,
 • tvoření v keramické dílně na ZŠ,
 • spolupráce s taneční a pohybovou školou,
 • cvičení na rehabilitačních míčích,
 • jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení,
 • různé školní soutěže, hry a slavnosti v průběhu školního roku,
 • aktivní odpočinek dětí na školní zahradě s pískovištěm.
Fotogalerie
Zaměstnanci:

Profily: Mateřská škola

Hana Kratochvílová

školní asistentka

Barbora Valová

učitelka MŠ

Martina Klečková

vedoucí učitelka MŠ
Budova: Jánská 22
Telefon:

Barbora Valová

učitelka MŠ
Budova: Jánská 22
Telefon:

Hana Kratochvílová

školní asistentka
Budova: Jánská 22
Telefon:
Kapacita:
jedno smíšené oddělení, 25 dětí
Provoz:
6.45-16.30 hod.
Platby:
školné: 400,- Kč/měsíc

stravné: celodenní děti 3-6 let 33,- Kč/den
celodenní děti 7-10 let 36,- Kč/den

Strava je dovážena ze školní kuchyně při Mateřské škole Pellicova 4

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:
 • zákonní zástupci a jimi pověřené osoby mají přístup do MŠ prostřednictvím domovního zvonku
 • z hygienických důvodů používají na obuv návleky nebo gumové galoše
 • po domluvě s učitelkou mají možnost kdykoliv se zúčastnit průběhu dne, individuálně řešit dotazy, připomínky a hodnocení dětí
 • o činnostech, úkolech, akcích školy a o výsledcích dětských prací a činností jsou informováni upoutávkami na nástěnkách, příp. individuálními rozhovory
 • osobně předávají převlečené dítě pedagogické pracovnici, která je zodpovědná za jeho bezpečnost až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené (písemně zmocněné) osobě
 • nepřítomnost dítěte nebo mimořádné odchody dítěte z MŠ oznamují zákonní zástupci telefonicky (tel. 5 4221 4470) nebo zápisem do sešitu vzkazů
 • odebrat oběd lze pouze první den nemoci dítěte v době 11.45-12.15 hod., a to po telefonické domluvě do vlastních jídlonosičů (z hygienických důvodů nelze potraviny déle uchovávat)
 • úplata za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostním převodem a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
 • úhrada stravného se provádí bezhotovostním převodem do 20. dne předchozího měsíce; přeplatky za stravné se vrací na konci školního roku, případné reklamace se uplatňují osobně ve školní kuchyni MŠ Pellicova 4 příp. telefonicky (tel. 5 4394 9559)
Ke stažení:
Zápis do mateřské školy probíhá elektronicky. Bližší info zde.

Články z rubriky Mateřská škola

Kategorie: Mateřská škola

MŠ – SEV Hlídka

Název: “Zimní trampoty ptáčka Modráčka” Den: středa 26.1.2022 Vstupné: 65,- Kč Odchod z Mš: 9,30 hod. poznámka: Budeme se pohybovat venku v parku i uvnitř, přizpůsobit dětem oblečení.

MŠ – Divadlo Bolka Polívky

Divadelní představení “Krysáci” Den: pátek 21.1.2022 Odchod z Mš: 10,00 hod. Cena: 100,- Kč S sebou: roušku

MŠ – Interaktivní divadlo v Klubu Leitnerova

Interaktivní divadlo s účastí dětí v Klubu Leitnerova “Obři” na námět J. Wericha. Den: 8.12.2021 Vstupné: 100,- Kč Odchod z MŠ: 10,00 hod. S sebou: roušku

MŠ – Předvánoční focení

Dne. 2.11.2021 (úterý) a v čase 8,00 hod. proběhne předvánoční focení v Mš. Skupinová fotografie (cena: 40,-Kč) Individuální focení + možnost “dvojportrét” (cena za sadu: 300,-Kč)

MŠ – Kocour v botách

Divadelní představení v Divadle Bolka Polívky – “Kocour v botách”. Den: 21.10.2021 Odchod z MŠ: 10,00 hod. Návrat do MŠ: 11,45 hod. Vstupné: 90,- Kč/dítě

MŠ – O stromech

Zábavné dopoledne “O stromech” s interaktivním divadlem. Den: 7.10.2021 Začátek: 9,15 hod. Vstupné: 100,-Kč/dítě

MŠ – otevření školky od 10. května 2021 i pro děti od 3 let

Vážení rodiče, od 10. května 2021 dle informací MŠMT bude mateřská škola otevřena pro všechny děti od 3 let věku dítěte. Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid. Žádáme rodiče, aby své dítě, pokud Číst dál …

MŠ – Polytechnická výchova 15.4.2021

Vzdělávací cíle: Předměty denní výchovy Rozlišování tvarů, předmětů a jejich specifických znaků. Určování co mají společného a k čemu se používají. Vnímat je a rozlišovat pomocí všech smyslů.

MŠ – téma: Chci být prospěšný 6.4.-11.4.2021

Vzdělávací nabídka: Roztržitý malíř (myšlení) Kozlík, co uměl počítat do deseti (matematika) Divadlo pana Carlose (jazykolamy, řeč) Pracovní listy – doplňování Sluníčko – tvořivá činnost Les – všechno o stromech – ptačí hnízda (zrakové vnímání, pozornost, řeč) Jeskynní lidé – Číst dál …

MŠ – téma: Děláme svět hezčí 29.3.-2.4.2021

Vzdělávací nabídka: odkaz na webu školy zshusovabrno.cz divadelní představení, výtvarné tvoření, cvičení čteme pohádku podle obrázků PL Slušné chování, Pohádka o řepě PL grafomotorika čtvrtek 1.4. od 16,30 hod. online měsíční úkol na duben Odkazy: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS1/JaMS1.mc&pageord=197