Mateřská škola

Mateřská škola Jánská 22 nabízí:

Nabízíme:
 • individuální přístup k jednotlivým dětem,
 • využití prvků spolupráce, samostatnosti a zodpovědnosti jako příprava ke vstupu na ZŠ Husova,
 • seznámení s angličtinou,
 • spolupráce s taneční a pohybovou školou,
 • cvičení na rehabilitačních míčích,
 • jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení,
 • různé školní soutěže, hry a slavnosti v průběhu školního roku,
 • aktivní odpočinek dětí na školní zahradě s pískovištěm,
 • jsme součástí projekt „Se Sokolem do života“.
Fotogalerie
Zaměstnanci:

Profily: Mateřská škola

Bc. Michaela Severová

asistentka pedagoga

Barbora Valová

učitelka MŠ
Kapacita:
Jedno smíšené oddělení, 25 dětí
Provoz:
6:45-16:45 hod.
Platby:
Školné: 600,- Kč/měsíc

Stravné: celodenní děti 3-6 let 48,- Kč/den
celodenní děti 7-10 let 53,- Kč/den

Přihlašování a odhlašování obědů se řeší v rámci MŠ Jánská.

Strava je dovážena z MŠ Brno Nádvorní 3. Tel.: 731 610 265

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:
 • zákonní zástupci a jimi pověřené osoby mají přístup do MŠ prostřednictvím domovního zvonku
 • z hygienických důvodů používají na obuv návleky nebo gumové galoše
 • po domluvě s učitelkou mají možnost kdykoliv se zúčastnit průběhu dne, individuálně řešit dotazy, připomínky a hodnocení dětí
 • o činnostech, úkolech, akcích školy a o výsledcích dětských prací a činností jsou informováni upoutávkami na nástěnkách, příp. individuálními rozhovory
 • osobně předávají převlečené dítě pedagogické pracovnici, která je zodpovědná za jeho bezpečnost až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené (písemně zmocněné) osobě
 • nepřítomnost dítěte nebo mimořádné odchody dítěte z MŠ oznamují zákonní zástupci telefonicky (tel. 5 4221 4470) nebo zápisem do sešitu vzkazů
 • odebrat oběd lze pouze první den nemoci dítěte v době 11.45-12.15 hod., a to po telefonické domluvě do vlastních jídlonosičů (z hygienických důvodů nelze potraviny déle uchovávat)
 • úplata za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostním převodem a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
 • úhrada stravného se provádí bezhotovostním převodem do 20. dne předchozího měsíce; přeplatky za stravné se vrací na konci školního roku, případné reklamace se uplatňují osobně ve školní kuchyni MŠ Pellicova 4 příp. telefonicky (tel. 5 4394 9559)
Zápis do mateřské školy probíhá elektronicky. Bližší info zde.

Články z rubriky Mateřská škola

Kategorie: Mateřská škola

Zápis do mateřské školy 2024/2025

Vydávání žádostí Výdej žádostí v naší mateřské škole Jánská 22 bude probíhat v pondělí 15.4.2024 a v čase 8:00 – 9:30 hod., odpoledne 15:00 – 16:00 hod.                            Číst dál …

MŠ – BESEDA

POZVÁNKA PRO VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NA SETKÁNÍ S LEKTOREM: BESEDA NA TÉMA „VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH TYPŮ K POCHOPENÍ DĚTSKÉ I DOSPĚLÉ DUŠE“. SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME.„ PŘIJĎTE S NÁMI POBESEDOVAT V 16:00 HOD.“

MŠ – OD ČTVRTKA 5. 10. 2023 ZAČÍNÁ PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ ODPOLEDNÍ KROUŽEK S PANEM LUŽNÝM: „FITDANCE“

Šablony pro ZŠ a MŠ I z OP JAK

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. je zapojena do výzvy Šablony pro ZŠ a MŠ I z OP JAK.

Zápis dětí do mateřské školy – Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Vydávání žádostí v naší mateřské škole Jánská 22 bude probíhat: Den: úterý 4.4.2023  Čas: 8,00-11,30 hod. a 14,30-16,00 hod..                                            Číst dál …

MŠ – Schůzka rodičů

Pondělí 5. 9. 2022 a v čase od 16,30 hod. se v budově mateřské školy Jánská 22 koná schůzka rodičů a zákonných zástupců. Program schůzky: Klub rodičů, úpravy a novinky ve Školním řádu. Povinná předškolní docházka, změny v platbách a Číst dál …

Děti přijaté do MŠ (27. 5. 2022)

MŠ – Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № Číst dál …

MŠ – Výlet PŘÍRODNÍ ZAHRADA JEHNICE

Den: čtvrtek 16.6.2022 Odchod z MŠ: 7,45-12,00 hod. Cena: 90,- S sebou: batůžek, pláštěnka, pokrývka na hlavu (kšiltovka), neprotékající uzavíratelná šroubovací láhev s pitím, malá “tvrdá” svačinka

MŠ – DIVADLO BOLKA POLÍVKY

Název: Louskáček a bonbónová víla Den: 31.5.2022 Čas: 9,45 – 11,30 hod. Cena: 110,- Kč