Školní poradenské pracoviště

Při řešení problémů spolupracujeme
 • s rodinou
 • s různými odbornými institucemi
 • se všemi pracovníky naší školy
Zaměřujeme se na především na poradenství v oblasti:
 • školního neúspěchu
 • výukových problémů
 • integrace žáků (žáci, kteří mají PPP stanovenou integraci, se zúčastňují dyslektického semináře, který je zaměřen na nápravu poruch učení)
 • umíme doporučit externí odborníky – logopeda, psychologa aj. (kontakty u výchovné poradkyně)
 • volbě povolání a dalšího studia žáků
 • prevence sociálně patologických jevů
 • psychických obtíží žáků
Naše služby jsou určeny:
 • žákům se specifickými poruchami učení
 • sociálně znevýhodněným žákům
 • nadaným žákům
 • jednotlivcům
 • třídním kolektivům
 • rodičům
Školní poradenské pracoviště tvoří:
Výchovná poradkyně:

Mgr. Kateřina Míčová
katerina.micova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultace: Kdykoli dle ústní domluvy nebo přes e-mail.

Metodička prevence sociálně patologických jevů pro 7.-9. ročník:

Mgr. Eliška Musilová
eliska.musilova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultace: Kdykoli dle ústní domluvy nebo přes e-mail.

Metodička prevence sociálně patologických jevů pro 5. a 6. ročník:

Mgr. Lucie Šebestová
lucie.sebestova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultace: Kdykoli dle ústní domluvy nebo přes e-mail.

Metodička prevence sociálně patologických jevů pro 1.-4. ročník:

PaeDr. Barbora Bočková
barbora.bockova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultace: Kdykoli dle ústní domluvy nebo přes e-mail.

Školní psycholožka a sociální pedagožka:

Mgr. Bc. Pavla Kremserová
pavla.kremserova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: Pondělí 14:00 – 15:00 (ZŠ Husova)

Konzultace pro volbu povolání: kdykoli po předchozí domluvě

Konzultace v jiný termín dle ústní domluvy nebo na e-mailu.

Školní psycholožka:

Mgr. Johana Hadašová
johana.hadasova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: Čtvrtek 14:00 – 15:00 (ZŠ Husova)

Konzultace pro volbu povolání: kdykoli po předchozí domluvě

Konzultace v jiný termín dle ústní domluvy nebo na e-mailu.

Speciální pedagožka:

Mgr. Ludmila Otoupalová
ludmila.otoupalova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultace: Kdykoli dle ústní domluvy nebo přes e-mail. Probíhá na budově Rašínova.

Speciální pedagožka:

Mgr. Nikola Jančíková
nikola.jancikova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultace: Kdykoli dle ústní domluvy nebo přes e-mail. Probíhá na budově Husova.

 

Školní preventivní program pro školní rok 2022/2023 je ke stažení zde.