Školní družina

 Školní družina na Husově nabízí:

 • dobré podmínky pro ranní a odpolední činnost dětí,
 • sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně školy,
 • kroužky: sportovní, výtvarný, italštinu, vaření, rukodělný kroužek
 • návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadelní představení),
 • sportovní, výtvarné a pěvecké soutěže v průběhu školního roku,
 • každodenní vycházky do okolí školy.
Oddělení školní družiny:
 Kapacita: sedm oddělení
Č. ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA DĚTI  
I. Hönigová Klára 1. A + část 2. B  
II. Tlustošová Jindřiška 1. B + část 2. A  
III. Žváková Kamila 1. C + část 2. C  
IV. Hlavatá Leona 2. A, 2. B, 2.C  
V. Urbánková Ivana 3. B + 3. C  
VI. Homolová Lenka 3. A + 4. A, 3.C  
VII. Di Pietrová Šárka 4. B + 4. C  
Provoz
 • ranní družina: 6.15-7.40 hod.
 • odpolední družina: 11.40-17.00 hod.
Platby

250,- Kč/měsíc

Pokyny pro zákonné zástupce dětí
 • Děti lze ze ŠD vyzvednout v 13.45 hod. před vycházkou  nebo po 15.00 hod. kdykoliv, nejpozději však do 17.00 hod.
 • Odchody dětí ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.
 • Nová pravidla vyzvedávání dětí ze ŠDDítě je nutno vyzvednout do 17:00 hod. Rodič je povinen včas
  dítě vyzvednout.
  Dítě ze školní družiny může vyzvednout jen osoba uvedená v
  zápisním lístku dítěte. Případnou změnu doprovodu nebo i čas
  vyzvedávání je nutno doložit písemně na samostatném lístku
  nebo zprávou v edookitu den předem! Není možné psát
  propustku do edookitu v den propuštění! (Vychovatelka
  nemá možnost v pracovní době s dětmi sledovat edookit)
  Na telefonickou žádost zákonných zástupců o propuštění dítěte
  ze ŠD nebude brát zřetel.
  Děkujeme za pochopení a spolupráci.
  Kolektiv ŠD.
Ke stažení

Přihláška do kroužků - ŠD

Nabídka kroužků - ŠD

Zápisní lístek do ŠD

Školní vzdělávací program - 2022

Vnitřní řád školní družiny 2022 - Platný

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině 2022-2023

KROUŽEK

DEN

HODINA

TŘÍDA

ŠIKOVNÉ TLAPKY

PONDĚLÍ

11,40-12,35

1.B

ŠIKOVNÉ TLAPKY

PONDĚLÍ

11,40-12,35

2.B

ŠIKOVNÉ TLAPKY

ÚTERÝ

11,40-12,35

1.C

ŠIKOVNÉ TLAPKY

ÚTERÝ

11,40-12,35

2.C

ŠIKOVNÉ TLAPKY

STŘEDA

11,40-12,35

1.A

ŠIKOVNÉ TLAPKY

STŘEDA

11,40-12,35

2.A

SPORTOVNÍ HRY

PONDĚLÍ

15,00-16,30

1.- 3. tř

VÝTVARNÝ ATELIÉR

ČTVRTEK

15,00-16,30

2. - 4.tř

VAŘENÍ

ÚTERÝ

15,00-16,30

2. - 4. tř.

VAŘENÍ

STŘEDA

15,00-16,30

2. - 4. tř.

ITALŠTINA

PÁTEK

11,40-12,35

začátečníci

 

Kroužky ŠD jsou pro družinové děti zdarma, kromě vaření a výtvarného ateliéru. Kroužky vedou vychovatelky ŠD.

Kroužek vaření je placený, vzhledem k potravinám na vaření, které zajistí pedagog. Cena kroužku je na školní rok 1000,- Kč. POZOR!!!! Rozhoduje pořadí přihlášky s platbou v hotovosti.  Přihlásit se mohou jen děti, které nenavštěvovaly tento kroužek v loňském školním roce, vzhledem k malé kapacitě kroužku.                                                                                           Kroužek výtvarný ateliér 400,- Kč. na výtvarné pomůcky.

Kroužky ŠD budou probíhat od 18. 9. 2023

PŘIHLÁŠKU NA KAŽDÝ KROUŽEK VYPIŠTE ZVLÁŠŤ, DĚKUJEME.

 

Články z rubriky školní družina

Kategorie: Školní družina

HRA NA ŠKOLU

Hra na školu začíná v úterý 16. ledna 2024 v 15:15 hodin v budově školy Rašínova 3 Další termíny: 23. 1., 30. 1., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 5. 3., 12.3., 20. 3., 26. 3. 2024 Děti si vyzkouší, Číst dál …

Připojení zaměstanců školy ke stávce 27. 11.

ZŠ a MŠ Brno Husova 17 p.o. bude 27.11.2023 uzavřena z důvodu účasti zaměstnanců školy na celodenní stávce mateřských, základních a středních škol.

Karneval v ŠD

Družina on-line

Děkujeme dětem i rodičům za pěkné zpětné vazby na nabídku volnočasových aktivit školní družiny. Malou ochutnávku přikládáme a těšíme se na další. S pozdravem kolektiv vychovatelek

ŠD – Nabídka volnočasových aktivit

Vážení rodiče, v Edookitu budete pravidelně nacházet možnosti volnočasových aktivit pro Vaše děti.   s pozdravem kolektiv ŠD