Školní družina

 Školní družina na Husově nabízí:

 • dobré podmínky pro ranní a odpolední činnost dětí,
 • sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně školy,
 • kroužky: sportovní, výtvarný, italštinu, vaření, aerobic, rukodělný kroužek
 • návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadelní představení),
 • sportovní, výtvarné a pěvecké soutěže v průběhu školního roku,
 • každodenní vycházky do okolí školy.
Vychovatelky

Mgr. Leona HLAVATÁ, vedoucí vychovatelka (leona.hlavata@zshusovabrno.cz)

Šárka Di Pietrová

Jindřiška Tlustošová

Klára Hönigová

Bc. Kamila Žváková

Mgr. Ivana Urbánková

Bc. Lenka Homolová

Oddělení školní družiny:
 Kapacita: sedm oddělení
Č. ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA DĚTI
I. Hönigová Klára 1. A + část 2. C
II. Žváková Kamila 1. B + část 2. C
III. Tlustošová Jindřiška 2. A + část 1. C
IV. Di Pietrová Šárka 2. B + část 1. C
V. Hlavatá Leona 3. B + část 3. C, část 3. A
VI. Urbánková Ivana 4. B + 4. C, část 3. C
VII. Homolová Lenka 4. A, část 3. A
Provoz
 • ranní družina: 6.15-7.40 hod.
 • odpolední družina: 11.40-17.00 hod.
Platby

150,- Kč/měsíc

Pokyny pro zákonné zástupce dětí
 • Děti lze ze ŠD vyzvednout v 13.45 hod. před vycházkou  nebo po 15.00 hod. kdykoliv, nejpozději však do 17.00 hod.
 • Odchody dětí ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.
 • Samo může dítě odejít domů pouze v případě, má-li to poznačeno v zápisním lístku nebo v deníčku; odchody dětí na základě telefonického oznámení zákonným zástupcem nejsou přípustné.
 • Děti si vyzvedáváte ve vestibulu školy zazvoněním na příslušný zvonek oddělení ŠD a oznámením jména a příjmení vyzvedávaného dítěte.
 • Do ŠD zajistěte dětem deníček pro kontakt s rodiči (prosíme o jeho pravidelnou kontrolu), ručník a převlečení na vycházky (dle vlastního uvážení).
 • Poplatek za ŠD se platí v jednorázové splátce 1500,- Kč  a to do 20.9. bezhotovostním převodem na účet školy.
Název spoileru

Vnitřní_řád_školní_družiny 2017_18 Platný

nabídka kroužků

přihláška – kroužek

ZÁPISNÍ_LÍSTEK_DO_ŠKOLNÍ_DRUŽINY

Plán práce 2021_22

Nabídka kroužků ŠD na školní rok 2020/2021

Nabídka kroužků školní družiny na školní rok 2021/2022 

Sportovní hry:                            Pondělí:  15.00 – 16.15 hod. (1. – 3. třídy)

Vaření:                                       Středa:  15.00 – 16.30 hod. (2. – 4. třídy)

 • kapacita 10 dětí – cena 1000,- / pololetí

Čtvrtek: 15. 00 – 16.30 hod. (2. – 4. třídy)

 • kapacita 10 dětí – cena 1000,- / pololetí

Aerobic:                                     Čtvrtek: 15.00 – 16.15 hod. (1. – 4. třída)

Italština (pro začátečníky) :       Pátek: 11.40 – 12.35 hod. (1. – 2. třída)

Šikovné tlapky (rukodělný):     Pondělí: pro děti z 1. C  (11.40 -12.35 hod.)

Úterý: pro děti z 1. A (11.40 – 12.35 hod.)

Úterý: pro děti z 1. C (11.40 – 12.35 hod.)

Středa: pro děti z 2. A (11.40 – 12.35 hod.)

Středa:  pro děti z 2. B (11.40 – 12.35 hod.)

Čtvrtek:  pro děti z 1. B (11.40 -12.35 hod.)

Kroužky ŠD jsou pro družinové děti zdarma.

Kroužek Vaření je placený, vzhledem k pomůckám a potřebám do kroužku, který zajistí vychovatelky : – Vaření je – cena 1000,- Kč  !POZOR Rozhoduje pořadí přihlášky s platbou v hotovosti.

Kroužky ŠD budou probíhat od 20. 9. 2021

PŘIHLÁŠKU NA KAŽDÝ KROUŽEK VYPIŠTE ZVLÁŠŤ, DĚKUJEME.

Články z rubriky školní družina

Kategorie: Školní družina

Karneval v ŠD

Družina on-line

Děkujeme dětem i rodičům za pěkné zpětné vazby na nabídku volnočasových aktivit školní družiny. Malou ochutnávku přikládáme a těšíme se na další. S pozdravem kolektiv vychovatelek

ŠD – Nabídka volnočasových aktivit

Vážení rodiče, v Edookitu budete pravidelně nacházet možnosti volnočasových aktivit pro Vaše děti.   s pozdravem kolektiv ŠD    

ŠD – Dočasně zrušen kroužek Sportovní hry Po 15,00-16,15 hod.

Vážení rodiče, vzhledem k situaci a omezování ZÚ na školách se kroužek Sportovních her prozatím ruší do 16.10.2020. O vývoji Vás budeme nadále informovat. Děkujeme za pochopení. vedení ŠD

Zápisní lístek do ŠD 2020_2021

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 Vážení rodiče, Zápisní listy do školní družiny pro příští školní rok, prosíme, odevzdejte do konce června 2020. Formulář si můžete stáhnout ze školních stránek https://zshusovabrno.cz/skolni-druzina/Vyplněný formulář je možné poslat naskenovaný na adresu  Číst dál …