Pronájmy

PRONÁJEM ŠKOLNÍCH PROSTOR

V rámci vedlejší činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny v odpoledních, na základě domluvy lze však využívat školní budovu i ve dnech volna.

K pronájmu jsou určeny běžné učebny, počítačová učebna, aula (konferenční sál) a dvě tělocvičny, případně i školní jídelna či šatny. Učebny jsou standardní velikosti, tělocvičny jsou spíše menších rozměrů, tělocvična na Husově 17 je vhodná v omezené míře k míčovým hrám, tělocvična na Rašínově 3 vyhovuje spíše k běžnému cvičení, aerobiku, tanci, bojovým uměním apod.

Veškeré pronájmy probíhají na základě platných smluv, které uzavírá škola s nájemcem. Ceny jsou smluvní, záleží na době trvání, termínu, účelu pronájmu nebo počtu zúčastněných osob apod.

Pro potřeby pronájmu platí 1 hodina = 60 minut.

Kontakt pro sjednání pronájmu:

Silvie Posádková, hospodářka školy

Tel. 542 214 899, 605 238 183

Email: hospodarka@zshusovabrno.cz

Tělocvična Husova 17

 • rozměry: 17,40 x 9,90 m
 • cena: 500,- Kč/hodina

Tělocvična Rašínova 3

 • rozměry: 11,15 x 6,85 m
 • cena: 350,- Kč/hodina

Běžné učebny (Rašínova 3 nebo Husova 17)         

 • kapacita: max. 30 osob
 • 200,- Kč/hodina

Aula (konferenční sál) Husova 17

 • rozměry: 17,60 x 8,50 m
 • kapacita: max. 120 osob
 • ozvučovací technika
 • 520,- Kč/hodina

Počítačová učebna Husova 17

 • 20 – 24 PC stanic
 • 300,- Kč/hodina