Školní jídelna

Škola nemá vlastní školní kuchyni, ale pouze výdejnu stravy ve školních budovách na Rašínově ulici 3 a Husově ulici 17.

Obědy do školy jsou dováženy z Jídelny Nádvorní 1, Brno.

Více informací, včetně kontaktů na ředitelku jídelny, naleznete na internetových stránkách Jídelny Nádvorní 1.

Zaměstnanci školní výdejny stravy

Ivona Kohoutková
Jana Rysová
Stanislava Hradilová
Danuše Štěpánková
Barbora Sobotková

Ivona Kohoutková, stravovací referentka (odhlášení obědů – tel. 5 4221 2970)

Provozní doba
 • pro cizí strávníky 11.00-11.30 hod. (platí od 18. 11. 2020)
 • pro žáky a zaměstnance školy 11.35-13.15 hod.

úřední hodiny stravovací referentky 9.00-11.30 hod.

Ceny obědů
Cena za 1 oběd strávníka (žáka) se stanovuje podle věku, který dosáhne v průběhu školního roku.
Školní rok začíná 1. 9. a končí 31.8.

žáci do 6 let 30,00 Kč
32,00 Kč (dieta)
600 Kč (měsíční limit pro platbu trvalým příkazem)
640 Kč
žáci 7 – 10 let 34,00 Kč
36,00 Kč (dieta)
680 Kč (měsíční limit pro platbu trvalým příkazem)
720 Kč
žáci 11 – 14 let 36,00 Kč
38,00 Kč (dieta)
720 Kč
760 Kč
žáci 15 let a více 38,00 Kč
40,00 Kč (dieta)
780 Kč
800 Kč
zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci 72 Kč a 80 Kč

Zadání trvalého příkazu (20 dnů):

Číslo účtu: 86 – 1063400217/0100

Variabilní symbol je pětimístné číslo, které bylo přiděleno strávníkovi při přihlášení ke stravování.

Na ZŠ Husova, kde je možný výběr ze dvou jídel je třeba mít kredit vždy nulový nebo plusový.

Přeplatky za stravu nad 200 Kč jsou na konci školního roku odeslány na účet plátce (přeplatky nižší než 200 Kč se přesouvají do následujícího školního roku). Nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. za cenu potravin, má strávník pouze po dobu docházky do školy, a v první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud tedy zákonný zástupce další den svoje dítě řádně neodhlásí ze školního stravování, dítě si stravu neodebere, ale jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů.

Přihlášení obědů
 • Strávníci se přihlašují ke stravování v kanceláři stravovací referentky ve školní budově Rašínova 3, kde obdrží přihlašovací jméno a heslo. 
 • Máte- li dostatečný finanční kredit, můžete se přihlásit na internetové adrese: http://strav.nasejidelna.cz/0171
 • Od 1.9.2020 se stravné bude platit převodem z účtu, při platbě je nutné uvést mimo čísla účtu ŠJ i variabilní symbol strávníka.
 • Kdo nemá možnost platit z účtu, vyzvedne si v kanceláři ŠJ složenku.
 • Složenky se do tříd už rozdávat nebudou.
 • Prosím o včasnou platbu stravného, nejpozději do 25. dne měsíc předem.
 • Strávníci platící trvalým příkazem z běžného účtu jsou na nový měsíc přihlášeni vždy automaticky po obdržení platby.
 • Strávník platící složenkou bude ke stravování přihlášen na základě předložení ústřižku o zaplacení, který musí předložit nejpozději poslední den v měsíci v kanceláři stravovací referentky na Rašínově 3; strávník, který se stravuje ve výdejně obědů na Husově 17, může vhodit ústřižek o zaplacení do schránky k tomu určené, jež je umístěna přímo ve výdejně.
 • Po přihlášení je každému strávníkovi přidělen magnetický čip, který je nutný pro výdej stravy. Čip slouží po celou dobu školní docházky a jeho pronájem činí 150,- Kč. Po ukončení stravování strávník čip odevzdá a je mu vrácena částka 150,- Kč. Ztrátu čipu musí strávník okamžitě nahlásit a zakoupit si čip nový. V případě nalezení ztraceného čipu mu bude příslušná částka vrácena.
 • Při odchodu ze školy jsou zákonní zástupci povinni odhlásit dítě ze školního stravování, výjimku tvoří žáci devátých tříd, kteří jsou na konci školního roku ze stravování vyřazeni automaticky.
 • Pokud nebude dostatečný kredit na účtu strávníka, nebude mít obědy přihlášeny.
  Pokud mají strávníci velký přeplatek, nemusí zvyšovat měsíční limit pro platbu stravného. Informace je hlavně pro rodiče, kteří limit již delší dobu nezvyšovali
  a jsou v mínusu. Platba za obědy by měla být uhrazena na účet ŠJ Nádvorní nejpozději do 25. dne měsíc předem.
Odhášení obědů
 • Oběd se odhlašuje den předem do 12.00 hod. na telefonním čísle 542 212 970,
  osobně v kanceláři stravovací referentky na Rašínově 3, e-mailem: sjrasinova3@seznam.cz
  nebo také přes internet na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0171 (po přihlášení)
 • Oběd, který již nejde odhlásit, si může strávník vyzvednout v době 11.00-11.30 hod.
Návod pro iCanteen - stravovací systém
[pdf-embedder url=”https://zshusovabrno.cz/wp-content/uploads/2015/09/iCanteenNavod.pdf”]
ICanteen Návod
ICanteen Návod
iCanteenNavod.pdf
333.7 KiB
1115 Downloads
Detaily